Văn bản pháp quy trên lĩnh vực văn hoá

Thông tư số 03/2006/TT-BBCVT ngày 29/06/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 về hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet


Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006 của Chính phủ

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin


Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ

Ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng


Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường


Các Văn bản pháp quy trên lĩnh vực Văn hoá khác
 Trang sau
In Ấn  

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt