Quy hoạch xây dựng

Kế hoạch thực hiện cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng tại khu C.30 đường Lý Thường Kiệt, phường 14 quận 10

Nhằm tổ chức triển khai đồ án quy hoạch phân khu; quy định quản lý quy hoạch - kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo định hướng đã được phê duyệt; tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị trong tương lai, được tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng được yêu cầu phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tài chính trên địa bàn Quận tiến tới phát triển bền vững của đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành Kế hoạch số 1364/KH-UBND ngày 09/02/2018 thực hiện cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng tại khu C.30 đường Lý Thường Kiệt, phường 14 quận 10.

Chi tiết...

Kế hoạch thực hiện cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Ba Tháng Hai, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành và Hùng Vương

Nhằm tổ chức triển khai đồ án quy hoạch phân khu; quy định quản lý quy hoạch - kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo định hướng đã được phê duyệt; tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị trong tương lai, được tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng được yêu cầu phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tài chính trên địa bàn Quận tiến tới phát triển bền vững của đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành Kế hoạch số 12489/KH-UBND ngày 26/12/2017 thực hiện cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Ba Tháng Hai, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành và Hùng Vương.

Chi tiết...

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 5 - 6 - 8, quận 10

Ngày 27/7/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 4010/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 5 - 6 - 8, quận 10 với các nội dung chính như sau: (xin vui lòng xem tập tin đính kèm).

Chi tiết...

Về việc cấp phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo có thời hạn trên diện tích nhà, đất thuộc phạm vi quy hoạch đường, hẻm và xử lý các trường hợp nhà, đất đặc thù liên quan đến thực hiện công tác chỉnh trang đô thị

Trong khi Nhà nước chưa có điều kiện thực hiện mở rộng đường, hẻm theo quy hoạch và để áp dụng thống nhất trong việc xem xét, giải quyết cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với diện tích nhà, đất thuộc phạm vi quy hoạch trên nguyên tắc: từng bước thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo sự đồng bộ, hài hoà kiến trúc, cảnh quan, an toàn lưu thông trên các tuyến đường, hẻm; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, công tác phòng cháy - chữa cháy tại khu vực. UBND quận 10 đã ban hành Văn bản số 7414/UBND-QLĐT ngày 19 tháng 8 năm 2016 của UBND quận 10 V/v cấp phép xây dựng; sửa chữa, cải tạo có thời hạn trên diện tích nhà, đất thuộc phạm vi quy hoạch đường, hẻm và xử lý các trường hợp nhà, đất đặc thù liên quan đến thực hiện công tác chỉnh trang đô thị. Chi tiết xin xem tập tin đính kèm.

Chi tiết...

Về việc giải quyết một số vấn đề liên quan đến cấp phép xây dựng có thời hạn và các trường hợp nhà, đất đặc thù liên quan đến việc lưu thông trên đường hẻm đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Quận 10

Để áp dụng thống nhất trong việc xem xét và giải quyết cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định hiện hành, các văn bản pháp lý về quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng như trên quan điểm về đảm bảo an toàn tầm nhìn khi lưu thông trên tuyến đường, hẻm; cảnh quan, không gian kiến trúc đô thị.

Uỷ ban nhân dân quận 10 đã ban hành văn bản số 1114/UBND-QLĐT ngày 4 tháng 2 năm 2015 về giải quyết một số vấn đề liên quan đến cấp phép xây dựng có thời hạn và các trường hợp nhà, đất đặc thù liên quan đến việc lưu thông trên đường hẻm đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Quận 10.
 

Chi tiết...

 Trang sau
In Ấn  

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt