Quy hoạch xây dựng

Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 5 - 6 - 8, quận 10

Ngày 27/7/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 4010/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 5 - 6 - 8, quận 10 với các nội dung chính như sau: (xin vui lòng xem tập tin đính kèm).

Chi tiết...

Về việc cấp phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo có thời hạn trên diện tích nhà, đất thuộc phạm vi quy hoạch đường, hẻm và xử lý các trường hợp nhà, đất đặc thù liên quan đến thực hiện công tác chỉnh trang đô thị

Trong khi Nhà nước chưa có điều kiện thực hiện mở rộng đường, hẻm theo quy hoạch và để áp dụng thống nhất trong việc xem xét, giải quyết cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với diện tích nhà, đất thuộc phạm vi quy hoạch trên nguyên tắc: từng bước thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo sự đồng bộ, hài hoà kiến trúc, cảnh quan, an toàn lưu thông trên các tuyến đường, hẻm; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, công tác phòng cháy - chữa cháy tại khu vực. UBND quận 10 đã ban hành Văn bản số 7414/UBND-QLĐT ngày 19 tháng 8 năm 2016 của UBND quận 10 V/v cấp phép xây dựng; sửa chữa, cải tạo có thời hạn trên diện tích nhà, đất thuộc phạm vi quy hoạch đường, hẻm và xử lý các trường hợp nhà, đất đặc thù liên quan đến thực hiện công tác chỉnh trang đô thị. Chi tiết xin xem tập tin đính kèm.

Chi tiết...

Về việc giải quyết một số vấn đề liên quan đến cấp phép xây dựng có thời hạn và các trường hợp nhà, đất đặc thù liên quan đến việc lưu thông trên đường hẻm đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Quận 10

Để áp dụng thống nhất trong việc xem xét và giải quyết cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định hiện hành, các văn bản pháp lý về quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng như trên quan điểm về đảm bảo an toàn tầm nhìn khi lưu thông trên tuyến đường, hẻm; cảnh quan, không gian kiến trúc đô thị.

Uỷ ban nhân dân quận 10 đã ban hành văn bản số 1114/UBND-QLĐT ngày 4 tháng 2 năm 2015 về giải quyết một số vấn đề liên quan đến cấp phép xây dựng có thời hạn và các trường hợp nhà, đất đặc thù liên quan đến việc lưu thông trên đường hẻm đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Quận 10.
 

Chi tiết...

Điều chỉnh quy mô tầng cao tại các khu vực quy hoạch chi tiết và phân lô khu đất trên địa bàn các Phường
 
 

Nhằm khắc phục tình trạng một số khu dân cư là các dự án nhà ở phân lô trước đây có hạn chế tầng cao so với các khu vực dân cư lân cận có tính chất và điều kiện tương tự; quá trình thực hiện dự án không có lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để phê duyệt theo quy định và hiện trạng nhà ở đã xây dựng không theo đúng quy hoạch.

 
Chi tiết...

Hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến vấn đề xây dựng trên địa bàn Quận 10

Ngày 03 tháng 10 năm 2014, Phòng Quản lý đô thị quận 10 đã ban hành văn bản số 1950/QLĐT-CP hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến vấn đề xây dựng trên địa bàn Quận 10, tập trung vào một số vấn đề chính như sau:

  • Việc sửa chữa, cải tạo công trình (nhà riêng lẻ) và Mẫu giấy đăng ký của chủ đầu tư đối với nội dung trên.
  • Giấy cam kết của chủ đầu tư phần diện tích đất phát sinh lớn hơn so với phần diện tích đất công nhận trên chủ quyền sau khi tháo dỡ hiện trạng nhà cũ để xây dựng.
Chi tiết...

 
In Ấn  

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt