Chi tiết thông tin hỏi đáp

 Thông tin câu hỏi 
Tiêu đề Xin hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy sử dụng đất, giấy sở hữu nhà trên đất
Người gửi Trần Thị Lộc
Năm sinh 1943 - Nữ
Email phuongttkl.hcm@gmail.com
Ngày gửi 03/04/2017
Tôi là Trần Thị Lộc, hiện đang cư ngụ tại 504/27 Bà Hạt Phường 8 Quận 10. Trước đây tôi đã có gom góp hồ sơ và lên UBND Quận 10 để xin cấp giấy sở hữu nhà ở (Giấy hồng). Do lớn tuổi nên tôi không thể nhớ hết những hướng dẫn quá nhanh của cán bộ nhà đất tại UBND Quận. Cũng đã mấy năm nay tôi không dám lên xin cấp giấy sở hữu nhà nữa vì thủ tục quá rườm rà, tôi không thể nhớ hết. Nay tôi chỉ nhờ UBND Quận gửi giúp nội dung hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chủ quyền nhà (bao gồm những loại giấy tờ nào) vào địa chỉ mail của con tôi để nó chuẩn bị và đi nộp giúp tôi. Địa chỉ mail : phuongttkl.hcm@gmail.com. Rất mong nhận được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ UBND Quận 10. Điện thoại của con tôi : Linh Phượng - 0941 33 69 69. Xin cảm ơn.

  Thông tin phản hồi từ phía UBND Q10
Người phản hồi Võ Ngọc Thanh

Kính gửi quý công dân,

Ban Biên tập Website Quận 10 phản hồi nội dung trả lời của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 10 như sau:

- Theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Thành phần hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

* Hồ sơ đất đai: (Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT)

+ Đơn Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

+ Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (chi tiết tại phụ lục);

+ Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (chi tiết tại phụ lục);

+ Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

+ Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Lưu ý: hình thức nộp hồ sơ (Điều 11 Thông tư số 24)

* Hồ sơ thuế: (Điều 4 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT)

+ Tờ khai Lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB);

+ Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuế (bản chính, nếu có) (Mẫu số 11/KK-TNCN);

+ Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính);


Trở về