Chi tiết thông tin hỏi đáp

 Thông tin câu hỏi 
Tiêu đề tHỜI GIAN ĐỂ GIẢI QUYẾT VÀ CẤP SỒ HỒNG CHO NHÀ HOÀN CÔNG
Người gửi le thi bich thao
Năm sinh 1832 - Nữ
Email
Ngày gửi 24/04/2017
tôi muốn biết : 1. Thời gian cấp sổ hồng cho nhà xin hoàn công ?
2. Chi phí để làm việc nêu ở sô 1 trên là bao nhiêu ?
3. Muốn phản hồi , hoặc khiếu nại thì liên hệ với ai?

  Thông tin phản hồi từ phía UBND Q10
Người phản hồi Võ Ngọc Thanh

Kính gửi quý công dân,

Ban Biên tập Website Quận 10 phản hồi nội dung trả lời của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 10 như sau:

1. Thời gian thực hiện cấp sổ hồng cho nhà xin hoàn công:

     - Theo điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 thì việc hoàn công công trình xây dựng có thể xảy ra 02 trường hợp:

          + Trường hợp Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất là không quá 15 ngày làm việc.

           + Trường hợp Đăng ký biến động do thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký là không quá 10 ngày làm việc.

2. Chi phí thực hiện cấp sổ hồng cho nhà xin hoàn công:

          + Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở: Mời Bà Liên hệ công ty đo đạc để biết chi phí;

          + Kiểm tra nội nghiệp bản vẽ: Theo Văn bản số 1522/TB-VPĐK-KHTC ngày 28/7/2015 về biểu thu giá thu công tác Kiểm tra nội nghiệp bản vẽ đo đạc.

         + Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN QSDĐ; Lệ phí cấp GCN: Theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại phí trên địa bàn Thành phố HCM

3. Muốn phản hồi hoặc khiếu nại về cấp giấy chứng nhận thì đăng ký gặp lãnh đạo Chi nhánh VPĐĐ đất đai Quận 10 vào ngày thứ năm hàng tuần.

Trân trọng


Trở về