Quý khách đang xem: Trang chính > Thông báo

Thông báo của UBND Quận 10

Danh sách hộp thư điện tử các đơn vị tại Ủy ban nhân dân Quận 10

STT

TÊN ĐƠN VỊ

E-MAIL

1

 Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình  bqldt.q10@tphcm.gov.vn

2

 Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng  bbtgpmb.q10@tphcm.gov.vn

3

 Chi Cục thuế  cct.q10@tphcm.gov.vn

4

 Thi hành án dân sự  thads.q10@tphcm.gov.vn

5

 Viện Kiểm sát nhân dân  vksnd.q10@tphcm.gov.vn

7

 Trung tâm dạy nghề  ttdn.q10@tphcm.gov.vn

8

 Trung tâm Văn hóa Hòa Bình  ttvh.q10@tphcm.gov.vn

9

 Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng  cvvh.lethirieng.q10@tphcm.gov.vn

11

 Liên Đoàn lao động  ldld.q10@tphcm.gov.vn

12

 Quận Đoàn  quandoan.q10@tphcm.gov.vn

13

 Hội Liên hiệp Phụ nữ  hlhpn.q10@tphcm.gov.vn

14

 Rạp Vườn Lài  rap.vuonlai.q10@tphcm.gov.vn

15

 Ban quản lý Chợ Nguyễn Tri Phương  bqlc.nguyentriphuong@tphcm.gov.vn

16

 Thanh Tra Xây dựng  ttxd.q10@tphcm.gov.vn

17

 Ban quản lý Chợ Hòa Hưng  bqlc.hoahung.q10@tphcm.gov.vn

18

 Công ty Dịch vụ đô thị & Quản lý nhà  cty.dvdtqln.q10@tphcm.gov.vn

19

 Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội  ldtbxh.q10@tphcm.gov.vn

20

 Phòng Y tế  yte.q10@tphcm.gov.vn

21

 Phòng Thống kê  thongke.q10@tphcm.gov.vn

22

 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất  dksdd.q10@tphcm.gov.vn

23

 Trung tâm Thể dục - Thể thao  tttdtt.q10@tphcm.gov.vn

24

 Thanh Tra  thanhtra.q10@tphcm.gov.vn

25

 Tòa án nhân dân  tand.q10@tphcm.gov.vn

26

 Trung tâm Y tế dự phòng  ttytdp.q10@tphcm.gov.vn

27

 Trạm Thú y  tty.q10@tphcm.gov.vn

28

 Bệnh viện Quận 10  bv.q10@tphcm.gov.vn

29

 Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam  mttq.quan10@tphcm.gov.vn

30

 Ban Chỉ huy Quân sự  bchqs.q10@tphcm.gov.vn

31

 Phòng Tài nguyên & Môi trường  tnmt.q10@tphcm.gov.vn

32

 Phòng Quản lý đô thị quận  qldt.q10@tphcm.gov.vn

33

 Phòng Tài chính - Kế hoạch  tckh.q10@tphcm.gov.vn

34

 Phòng Kinh tế  kinhte.q10@tphcm.gov.vn

35

 Phòng Tư pháp  tuphap.q10@tphcm.gov.vn

36

 Phòng Nội vụ  noivu.q10@tphcm.gov.vn

37

 Phòng Giáo dục & Đào tạo  giaoduc.q10@tphcm.gov.vn

38

 Phòng Văn hóa & Thông tin  vhtttt.q10@tphcm.gov.vn

39

 Ban Tôn giáo  tongiao.q10@tphcm.gov.vn

40

 Văn phòng UBND  q10@tphcm.gov.vn

41

 Ủy ban nhân dân phường 1  p1.q10@tphcm.gov.vn

42

 Ủy ban nhân dân phường 2  p2.q10@tphcm.gov.vn

43

 Ủy ban nhân dân phường 3  p3.q10@tphcm.gov.vn

44

 Ủy ban nhân dân phường 4  p4.q10@tphcm.gov.vn

45

 Ủy ban nhân dân phường 5  p5.q10@tphcm.gov.vn

46

 Ủy ban nhân dân phường 6  p6.q10@tphcm.gov.vn

47

 Ủy ban nhân dân phường 7  p7.q10@tphcm.gov.vn

48

 Ủy ban nhân dân phường 8  p8.q10@tphcm.gov.vn

49

 Ủy ban nhân dân phường 9  p9.q10@tphcm.gov.vn

50

 Ủy ban nhân dân phường 10  p10.q10@tphcm.gov.vn

51

 Ủy ban nhân dân phường 11  p11.q10@tphcm.gov.vn

52

 Ủy ban nhân dân phường 12  p12.q10@tphcm.gov.vn

53

 Ủy ban nhân dân phường 13  p13.q10@tphcm.gov.vn

54

 Ủy ban nhân dân phường 14  p14.q10@tphcm.gov.vn

55

 Ủy ban nhân dân phường 15  p15.q10@tphcm.gov.vn

Các Thông báo của UBND Quận 10 khác