Quý khách đang xem: Trang chính > Thông báo

Thông báo của UBND Quận 10

Biểu thu phí, lệ phí áp dụng từ ngày 01/01/2017 đối với lĩnh vực Quản lý đất đai

Ban hành kèm theo văn bản số 8940/TBHN-VPĐK-KHTC ngày 19/6/2017 của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tải nội dung chi tiết theo liên kết bên dưới)

 

Văn bản số 8940/TBHN-VPĐK-KHTC


Các Thông báo của UBND Quận 10 khác