Đầu tư

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ngày 01/06/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lịnh vực kế hoạch và đầu tư. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2016 và thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013
 

Ngày 01/06/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lịnh vực kế hoạch và đầu tư. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2016 và thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013.

50-2016-ND-CP Xu phat VPHC treong linh vuc ke hoach va dau tu.pdf