Kế hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Thực hiện Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2016 trên địa bàn Quận 10

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 405/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 02 năm 2016 và Kế hoạch số 1534/KH-TNMT-QBVMT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2016;

Chi tiết...
Thực hiện thu gom chất thải nguy hại theo Kế hoạch số 2864/KH-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân Quận 10

Thực hiện theo Kế hoạch số 2864/KH-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về nâng cao hiệu quả thu gom chất thải nguy hại trên địa bàn Quận 10, phấn đấu thực hiện lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và hoàn thành chỉ tiêu tăng tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom và xử lý.

Chi tiết...
 
In Ấn  

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
In Ấn  

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt