Dự án đang triển khai

Dự án xây dựng mới Trung tâm Y tế dự phòng quận 10 (địa điểm: 403 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10)

Xây dựng mới Trung tâm Y tế dự phòng quận 10 nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của Thành phố và tình hình thực tế trên địa bàn quận.

Lĩnh vực chuyên môn

Công trình dân dụng (công trình y tế, Cấp III)

Loại dự án

Dự án thực hiện nhóm C - Ngân sách nhà nước (TP)

Thời gian thực hiện

Năm 2013 - 2015

Kinh phí dự án

36.3 tỷ đồng

Loại hình tài trợ

Không

Nhà tài trợ

Không

Tình trạng dự án

Dự án đã khởi công xây dựng tháng 4/2016; đang thi công hạng mục bê tông cốt thép sàn tầng hầm và tầng 1; dự kiến hoàn thành đưa công trình vào sử dụng tháng 7/2017.