Thủ tục hành chính áp dụng TCVN ISO 9001:2008

Tìm kiếm 
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 7782/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10Dung lượng File 73 K
Số lần tải về 0
Ngày Chủ Nhật 01/07/2018
Người tải lên Hạo Lê Giang Nguyên
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
RATING:     TẢI VỀ
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 7782/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10Dung lượng File 69 K
Số lần tải về 0
Ngày Chủ Nhật 01/07/2018
Người tải lên Hạo Lê Giang Nguyên
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
RATING:     TẢI VỀ
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 7782/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10Dung lượng File 70 K
Số lần tải về 0
Ngày Chủ Nhật 01/07/2018
Người tải lên Hạo Lê Giang Nguyên
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
RATING:     TẢI VỀ
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 7782/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10Dung lượng File 69 K
Số lần tải về 0
Ngày Chủ Nhật 01/07/2018
Người tải lên Hạo Lê Giang Nguyên
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
RATING:     TẢI VỀ
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 7782/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10Dung lượng File 75 K
Số lần tải về 0
Ngày Chủ Nhật 01/07/2018
Người tải lên Hạo Lê Giang Nguyên
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
RATING:     TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 26  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Các chuyên mục khác

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt