Thủ tục hành chính áp dụng TCVN ISO 9001:2008

Tìm kiếm 
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 13289/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quậnDung lượng File 123 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Sáu 21/07/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:     TẢI VỀ
Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 13289/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quậnDung lượng File 120 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Sáu 21/07/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:     TẢI VỀ
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 13289/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quậnDung lượng File 117 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Sáu 21/07/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:     TẢI VỀ
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 13286/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 10

(Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận)Dung lượng File 75 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Sáu 21/07/2017
Người tải lên Hạo Lê Giang Nguyên
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
RATING:     TẢI VỀ
Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 13286/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 10Dung lượng File 77 K
Số lần tải về 1
Ngày Thứ Sáu 21/07/2017
Người tải lên Hạo Lê Giang Nguyên
EMail
RATING:     TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 23  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Các chuyên mục khác

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt