Văn bản quy phạm pháp luật

Các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của UBND quận 10.

Tìm kiếm 
Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thumbnail

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhDung lượng File 1217 K
Số lần tải về 3
Ngày Thứ Tư 30/08/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thumbnail

Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.Dung lượng File 284 K
Số lần tải về 3
Ngày Thứ Hai 31/07/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thumbnail

Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính.Dung lượng File 377 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Bảy 29/07/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thumbnail

Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.Dung lượng File 836 K
Số lần tải về 1
Ngày Thứ Bảy 29/07/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Thumbnail

Ban hành kèm theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.Dung lượng File 514 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Bảy 29/07/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 18  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Các chuyên mục khác

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt