Văn bản quy phạm pháp luật

Các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của UBND quận 10.

Tìm kiếm 
Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thumbnail

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhDung lượng File 90 K
Số lần tải về 0
Ngày Thứ Hai 03/07/2017
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ
Thumbnail

Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựngDung lượng File 314 K
Số lần tải về 3
Ngày Thứ Ba 30/05/2017
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Công văn số 18649/BTC-HCSN nghày 28/12/2016 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng
Thumbnail

Công văn số 18649/BTC-HCSN nghày 28/12/2016 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng.Dung lượng File 364 K
Số lần tải về 1
Ngày Thứ Năm 13/04/2017
Người tải lên Chương Trần Hữu
EMail chuongth@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 13/07/2016 Về phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025
Thumbnail

Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 13/07/2016 Về phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025Dung lượng File 436 K
Số lần tải về 1
Ngày Thứ Năm 13/04/2017
Người tải lên Chương Trần Hữu
EMail chuongth@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Thumbnail

Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnhDung lượng File 271 K
Số lần tải về 1
Ngày Thứ Sáu 09/09/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 15  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Các chuyên mục khác

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt