Thủ tục hành chính

Tìm kiếm 
Thủ tục gửi Hệ thống thang lương, bảng lương
Thumbnail

Thủ tục gửi Hệ thống thang lương, bảng lươngDung lượng File 186 K
Số lần tải về 50
Ngày Thứ Tư 22/11/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Thủ tục đăng ký Nội quy lao động
Thumbnail

Thủ tục đăng ký Nội quy lao độngDung lượng File 194 K
Số lần tải về 24
Ngày Thứ Tư 22/11/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể
Thumbnail

Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thểDung lượng File 148 K
Số lần tải về 13
Ngày Thứ Ba 21/11/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail haolgn@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Thủ tục Báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ 6 tháng
Thumbnail

Thủ tục Báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ 6 thángDung lượng File 118 K
Số lần tải về 19
Ngày Thứ Ba 21/11/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Thủ tục Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động
Thumbnail

Thủ tục Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt độngDung lượng File 92 K
Số lần tải về 29
Ngày Thứ Ba 21/11/2017
Người tải lên Lê Giang Nguyên Hạo
EMail
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng
Thumbnail

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựngDung lượng File 68 K
Số lần tải về 20
Ngày Thứ Ba 22/11/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
Thumbnail

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựngDung lượng File 52 K
Số lần tải về 4
Ngày Thứ Ba 22/11/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng
Thumbnail

Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựngDung lượng File 40 K
Số lần tải về 9
Ngày Thứ Ba 22/11/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời
Thumbnail

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dờiDung lượng File 68 K
Số lần tải về 5
Ngày Thứ Ba 22/11/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
Thumbnail

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạoDung lượng File 68 K
Số lần tải về 48
Ngày Thứ Ba 22/11/2016
Người tải lên Nghiêm Hồng Lý
EMail nhly.q10@tphcm.gov.vn
RATING:   Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ
< TRỞ VỀ  1 of 29  KẾ TIẾP >
In Ấn  

Các chuyên mục khác

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt