Trung tâm Y tế dự phòng

Trung tâm Y tế dự phòng

Trung tâm Y tế Dự phòng quận 10 được thành lập theo quyết định số 25/2007/QĐ-UB, ngày 23 tháng 2 năm 2007 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm chính thức hoạt động vào ngày 01 tháng 04 năm 2007.

I. Về tổ chức bộ máy hoạt động gồm:

Ban Giám đốc

4 phòng chức năng:

§ Phòng Nghiệp vụ.

§ Phòng Kế toán Tài vụ.

§ Phòng Tổ chức Hành chánh Quản Trị.

§ Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe: Thực hiện tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về y tế, điều phối các khoa chuyên môn xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên từ quận đến 15 phường, tổ chức thực hiện tuyên tuyền giáo dục sức khỏe phòng bệnh, phòng dịch, VSATTP, phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng.

8 khoa chuyên môn gồm:

§ Khoa Kiểm soát dịch bệnh: Thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ, giám sát và phòng chống các bệnh dịch như sốt xuất huyết, H5N1, Tay chân miệng, Tả, dịch hạch…

§ Khoa Tham vấn Hỗ trợ cộng đồng: Thực hiện các hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện, chăm sóc điều trị bệnh nhân AIDS và các bệnh nhiễm trùng cơ hội, thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong cộng đồng.

§ Khoa Liên chuyên khoa Lao, Phong – Da liễu, và Tâm thần: Triển khai thực hiện chương trình quốc gia quản lý, khám – điều trị bệnh nhân lao, phong da liễu, tâm thần.

§ Khoa Chăm sóc sức khỏe Sinh sản: Thực hiện các họat động chăm sóc sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phòng chống SDD, phòng chống béo phì ở trẻ em.

§ Khoa Y tế công cộng: Thực hiện các chương trình y tế học đường, Nha học đường, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, phòng chống tai nạn thương tích, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật y tế đối với các cơ sở lao động, cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

§ Khoa An toàn Vệ sinh thực phẩm: Phổ biến hướng dẫn các quy định về An toàn vệ sinh thực phẩm. Quản lý, kiểm tra giám sát viêc thực hiện các quy định vệ vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh, chế biến, sản xuất thực phẩm trên địa bàn. Tuyên truyền GDSK về dinh dưỡng hợp lý, về VSATTP để phòng chống ngộ độc thực thẩm xãy ra trong cộng đồng.

§ Khoa Dược: Thực hiện các họat động cung ứng thuốc, hóa chất, trang thiết bị cho họat động dự phòng và chăm sóc điều trị ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.

§ Khoa Xét nghiệm: Thực hiện xét nghiệm cơ bản phục vụ cho hoạt động của các khoa chuyên môn.

Mạng lưới Y tế cơ sở Trạm Y tế 15 phường: Tổ chức thực hiện các chương trình y tế quốc gia, khám chữa bệnh ban đầu, khám trẻ em dưới 6 tuổi, tham mưu cho UBND phường quản lý Nhà nước các họat động y tế trên địa bàn.

II. Về chức năng nhiệm vụ:

Với chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe, quản lý sức khỏe người lao động và thực hiện các chương trình chăm sức khỏe ban đầu trên địa bàn dân cư.

Hướng dẫn giám sát chuyên môn kỹ thuật các họat động thuộc lỉnh vực y tế dự phòng triển khai tại trạm y tế phường, các cơ sở y tế trên địa bàn.

Tham gia đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về y tế Dự phòng cho trạm y tế 15 phường và các cơ sở y tế trên địa bàn.

Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật các lĩnh vực liên quan dự phòng.

Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án do Sở Y tế phân công.

Địa chỉ: Số 475A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10
Điện thoại: (08) 8.680.048 - (08) 8.680.049 
Fax:
Email:


Các Trung tâm Y tế dự phòng khác