27 Tháng Chín 2023
Thông tin quy hoạch

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 10

Chuyên mục: Quy hoạch sử dụng đất | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 19/05/2022 | Số lần xem: 3893
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết