27 Tháng Chín 2023
Thông báo
Image: Danh sách các doanh nghiệp, cơ sở, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng
Image: Danh sách các tuyến đường - hẻm hạn chế thi công đào đường từ năm 2020 trên địa bàn Quận 10
Image: Về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 10

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo đến cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 10 trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021 như sau:

Image: Đăng ký tiêm vắc-xin phòng, chống covid-19 cho hộ kinh doanh ăn uống

Nhằm chuẩn bị cho việc phục hồi kinh tế nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân Quận 10 tổ chức tiêm vắc xin cho người đại diện hộ kinh doanh và người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên đang làm việc tại các hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực ăn uống trên địa bàn quận.

Image: Hướng dẫn quy trình hướng dẫn các đơn vị thực hiện đăng ký cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến ngày 06/9/2021

Thực hiện văn bản số 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và văn bản số 2800/UBND-VX ngày 21/8/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Uỷ ban nhân dân Quận 10 thông tin cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận về quy trình hướng dẫn các đơn vị thực hiện đăng ký cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến ngày 06/9/2021 như sau:

Image: Về tiếp nhận và chuyển thông tin đến Sở Giao thông vận tải giải quyết nhu cầu lưu thông của các doanh nghiệp trong thời gian Thành phố  Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Công văn số 2288/UBND-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian Thành phố thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Image: Về hướng dẫn hồ sơ, biểu mẫu để thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thực hiện công văn số 2209/UBND-KT ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triền khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Image: Về thực hiện yêu cầu của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 3717/SYT-NVY ngày 17/6/2021 về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID -19 đợt 4

Nhằm thực hiện tinh thần văn bản số 3717/SYT-NVY ngày 17/6/2021 của Sở Y tế về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID -19 đợt 4, Ủy ban nhân dân Quận 10 thông tin đến Ủy ban nhân dân 14 phường và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận 10 như sau:

Image: Thông báo về việc tạm ngưng thi công các công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động
Image: Thông báo về việc tham gia cộng tác viên dịch thuật
Trang 2 / 3Trang đầu   Trang trước   1  [2]  3  Trang kế   Trang cuối   
Liên kết

Tranh cổ động