16 Tháng Bảy 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Về hướng dẫn hồ sơ, biểu mẫu để thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành, Thông báo | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 07/07/2021 | Số lần xem: 8438

Thực hiện công văn số 2209/UBND-KT ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triền khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Ủy ban nhân dân Quận 10 hướng dẫn hồ sơ, biểu mẫu để thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố như sau:

I. Đối tượng hỗ trợ:

- Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập, tư thục (có trụ sở chính tại Quận 10) gặp khó khăn do dịch Covid-19. (Có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021).

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập, tư thục (có trụ sở chính tại Quận 10) gặp khó khăn do dịch Covid-19 (trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 (trừ các trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 (1)).

- Có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

II. Về hồ sơ, biểu mẫu để doanh nghiệp, người lao động thực hiện

1. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hồ sơ đề nghị gồm:

- Người sử dụng lao động thống kê, lập Danh sách người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương có tham gia bảo hiểm xã hội 02 bản danh sách Mẫu số 1 (đính kèm), gửi Bảo hiểm xã hội Quận 10 qua bưu điện (ngoài bì thư ghi nội dung Mẫu số 1 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND) và gửi file excel dữ liệu (Mẫu số 1) qua zalo, email cho chuyên quản thu hoặc email của Bảo hiểm xã hội Quận 10:  quan10@hochiminh.vss.gov.vn, đồng thời gửi file excel về mail Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (hộp thư điện tử: ntkhong.q10@tphcm.gov.vn).

Sau khi tiếp nhận trong 01 ngày làm việc, Bảo hiểm xã hội Quận 10 rà soát, kiểm tra, xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương có tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hỗ trợ và gửi bản chính danh sách đã xác nhận (có ký tên đóng dấu) đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10 để tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định hỗ trợ. Trường hợp người lao động không đủ điều kiện hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội Quận 10 thông báo và nêu rõ lý do cho người sử dụng lao động, người lao động biết.

- Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm xác định đối tượng theo đúng tiêu chí, điều kiện, đảm bảo người lao động được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chính sách.

2. Đối với chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ sơ đề nghị gồm:

- Người lao động có giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02) kèm theo bản photocopy Quyết định hoặc Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận (nơi người lao động sinh sống). Trong thời gian giãn cách xã hội, người lao động gửi qua đường bưu điện (ngoài bì thư ghi nội dung Mẫu số 2 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND).

Sau khi tiếp nhận trong 01 ngày làm việc, Bảo hiểm xã hội quận rà soát, kiểm tra, cho ý kiến về điều kiện hỗ trợ người lao động và gửi hồ sơ bản chính của người lao động đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10 để tham  Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định hỗ trợ. Trường hợp người lao động không đủ điều kiện, Bảo hiểm xã hội Quận 10 thông báo và nêu rõ lý do cho người lao động biết.

Lưu ý:

- Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, hiện nay chi theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố (mức hỗ trợ 1.800.000 đồng/người – chi hỗ trợ 1 lần). Riêng đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha, hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng.

- Đối với các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dân lập, tư thục (có trụ sở chính tại Quận 10) thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 10.

- Thời hạn gửi danh sách đề nghị hỗ trợ (mẫu 1), mẫu (2) về Bảo hiểm Xã hội Quận 10 trước ngày 15/7/2021.

- Để việc hỗ trợ chuyển tiền được nhanh chóng đến tay người lao động, đề nghị các đơn vị nhập Họ và tên người lao động trong Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương bằng chữ in hoa.

- Khi lập danh sách cần chú ý cập nhật, rà soát thật kỹ thông tin tài khoản hỗ trợ (thông tin phải chính xác, tên tài khoản nhận tiền hỗ trợ phải là tên của người lao động được hỗ trợ), nếu tài khoản bị khóa, hoặc thông tin sai về số tài khoản, tên chủ tài khoản, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 10 sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết nếu người lao động không nhận được tiền hỗ trợ.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thắc mắc, đề nghị các đơn vị  liên hệ: Bảo hiểm xã hội Quận 10, điạ chỉ: 781 Lê Hồng Phong, Phường 12 Quận 10 điện thoại số: (028)38632879 thư điện tử: quan10@hochiminh.vss.gov.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0909.879.689 – Bà Đoàn Hải Tường Vân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quận 10 hoặc 0902.479.357 – ông Hồ Trung Hiếu, chuyên viên;  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10, địa chỉ: 474 Đường 3/2, Phường 14 Quận 10, điện thoại số: (028) 22.149.986 - thư điện tử: ntkhong.q10@tphcm.gov.vn; hoặc liên hệ số điện thoại: 0909.724.515 - bà Phạm Thị Thu Hồng, Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; 0909.555.348 - bà Nguyễn Thị Kim Hồng, chuyên viên để cùng phối hợp xử lý./.

Đính kèm các biểu mẫu: Mẫu số 01, Mẫu số 02


(1) Các trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp: (1) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; (2) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; (3) Không nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 03 tháng, từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động; (4) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; (5) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; (6) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; (7) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; (8) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; (9) Người lao động chết.

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết