07 Tháng Sáu 2023
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2022

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 09/01/2023 | Số lần xem: 263
In Đánh dấu và chia sẻ