16 Tháng Bảy 2024
Thông báo kết luận thanh tra

Kết luận Thanh tra công tác tổ chức quản lý thu chi tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công của Trường Tiểu học Trương Định, Quận 10

Chuyên mục: Thông báo kết luận Thanh tra | Người đăng: Thái Quốc Trung | Ngày đăng: 06/06/2024 | Số lần xem: 244
In Đánh dấu và chia sẻ