24 Tháng Sáu 2024
Kế hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm sử dụng túi ni lông, phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn Quận 10 năm 2020

Chuyên mục: Kế hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 30/11/2020 | Số lần xem: 6102
In Đánh dấu và chia sẻ

Thông tin

Tranh cổ động
Liên kết