Quý khách đang xem: Trang chính

Thông tin hoạt động

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận không để xảy ra tham nhũng, các hiện tượng tiêu cực

Trong 9 tháng đầu năm 2014, hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận được nâng cao.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2014 có chủ đề “Học để làm cho mình và cộng đồng hạnh phúc” diễn ra từ ngày 27/09 đến ngày 05/10/2014. Thông qua các nội dung hoạt động trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, trình độ hiểu biết về các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở giáo dục, các trung tâm học tập cộng đồng và thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Ủy ban nhân dân quận vừa triển khai kế hoạch về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn quận, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ, chính quyền quận với nhân dân trong công tác tiếp công dân, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận.

Thông tin dịch vụ

Thông tin tuyên truyền

Bản tin Quận 10

Get the Flash Player to see this player.

Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm

Liên kết

Liên kết Website

Đánh giá Website

Xếp loại: 
Whole StarHalf StarEmpty StarEmpty StarEmpty Star
Tổng số đánh giá: 56
Để lại đánh giá của bạn

Liên kết

Giới thiệu về Website

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Website Quận 10 được phát triển nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thức và các dịch vụ công trực tuyến do các cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận 10 thực hiện.

Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

  • Ông Võ Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng
  • Điện thoại: (08) 38655907
  • E-mail: q10@tphcm.gov.vn
  • Địa chỉ: 474 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM

Tương thích với các trình duyệt