16 Tháng Bảy 2024
Phổ biến pháp luật
Image: Quyết định công nhận Báo cáo viên Pháp luật Quận 10

Quyết định công nhận Báo cáo viên Pháp luật Quận 10

Quyết định công nhận Báo cáo viên Pháp luật Quận 10

Quyết định công nhận Báo cáo viên Pháp luật Quận 10

Image: Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Image: Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 9 năm 2023

Từ tháng 9 năm 2023, nhiều chính sách mới, nổi bật bắt đầu có hiệu lực, như: 7 nhu cầu về vốn không được ngân hàng cho vay; Chuyến bay bị delay 5 tiếng, khách hàng được hoàn tiền; 5 trường hợp sử dụng vỉa hè không phải xin phép tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tăng mức hưởng trợ cấp người có công với cách mạng...

Image: Một số quy định, chính sách mới nổi bật
Image: Tài liệu tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đất đai và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai
Image: Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3 năm 2023

Kể từ tháng 3/2023 nhiều chính sách mới được đưa vào áp dụng. Đáng chú ý phải kể đến việc cấp hộ chiếu gắn chíp; không còn các tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học; hướng dẫn về lý do chính đáng được vắng mặt khi khám nghĩa vụ quân sự...

Image: Báo cáo tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023
Image: Điểm mới 06 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
Image: Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Image: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018
Trang 1 / 2Trang đầu   Trang trước   [1]  2  Trang kế   Trang cuối   
Liên kết

Tranh cổ động