07 Tháng Sáu 2023
Phổ biến pháp luật
Image: Tài liệu tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đất đai và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai
Image: Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3 năm 2023

Kể từ tháng 3/2023 nhiều chính sách mới được đưa vào áp dụng. Đáng chú ý phải kể đến việc cấp hộ chiếu gắn chíp; không còn các tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học; hướng dẫn về lý do chính đáng được vắng mặt khi khám nghĩa vụ quân sự...

Image: Báo cáo tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023
Image: Điểm mới 06 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
Image: Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Image: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018
Image: Triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Image: Những điều cần biết về sử dụng pháo hoa
Image: Giới thiệu quy định mới về tuổi nghỉ hưu

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Image: Về sáp nhập đơn vị hành chính Phường 2, Phường 3 - Quận 10
Trang 1 / 2Trang đầu   Trang trước   [1]  2  Trang kế   Trang cuối   
Liên kết

Tranh cổ động