16 Tháng Bảy 2024
Thông tin quy hoạch

Chương trình phát triển thương mại - dịch vụ

Chuyên mục: Quy hoạch thương mại - dịch vụ | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 30/11/2020 | Số lần xem: 9580

Nhằm phát huy hơn nữa những thế mạnh, phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, khuyến khích, hỗ trợ các loại hình kinh doanh thương mại - dịch vụ có quy mô và chất lượng cao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng Chương trình Phát triển Thương mại - Dịch vụ, như sau:

I. MỤC TIÊU

- Phát triển kinh tế của Quận theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ; khuyến khích phát triển các hoạt động dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các  ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh (bán buôn và bán lẻ; y tế; công nghệ thông tin; truyền thông; dịch vụ lưu trú và ăn uống; du lịch; dịch vụ chuyên môn khoa học và công nghệ; dược phẩm, trang thiết bị y tế; trang trí nội thất; vật liệu xây dựng;…); khuyến khích, hỗ trợ các loại hình kinh doanh thương mại - dịch vụ có quy mô và chất lượng cao.

- Xây dựng môi trường kinh doanh, phát triển thương mại - dịch vụ thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh giúp doanh nghiệp phát triển hiệu quả; kết hợp chặt chẽ quy hoạch phát triển đô thị gắn với phát triển thương mại  - dịch vụ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

- Phát triển thương mại - dịch vụ trên cơ sở phát huy các nguồn lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại và các loại hình dịch vụ…gắn với chương trình cải tạo, xây dựng chung cư, chỉnh trang đô thị giai đoạn 2020 – 2025, chương trình phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2020 – 2025 và đề án xây dựng Quận 10 trở thành đô thị thông minh;  Đồng thời nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ trên địa bàn.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Phấn đấu duy trì mức tăng trưởng bình quân của ngành thương mại - dịch vụ giai đoạn 2020-2025: từ 18%/năm.

2. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn quận có ít nhất 30 cơ sở phục vụ khách du lịch đạt chuẩn thành phố công nhận.

3. Phấn đấu đến năm 2025: phát triển 7.500 doanh nghiệp mới.

4. Phấn đấu đến năm 2025: phát triển ít nhất 01 khu thương mại – dịch vụ; 10 cửa hàng tiện lợi.

5. Xây dựng từ (01) đến (02) khu phố chuyên doanh.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển ngành thương mại - dịch vụ, tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận 10.

- Tổ chức các hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn định kỳ nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, kinh doanh; đề ra các giải pháp kịp thời, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đảm bảo hệ thống đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp hoạt động liên tục, giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp đúng thời hạn.

- Truyền thông đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư về định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng tâm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các chương trình kích cầu đầu tư, xúc tiến thương mại… Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ có chất lượng.

- Giới thiệu, triển khai chương trình xúc tiến thương mại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm thị trường và giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong các việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật cho các doanh nghiệp; kỹ năng giao tiếp và xúc tiến thương mại gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể về các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử phù hợp như: phần mềm quản lý hàng hóa, phần mềm kế toán,...từng bước nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ lao động nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

- Triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tổ chức triển khai các chương trình kết nối ngân hàng với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

2. Phát triển cơ sở hạ tầng thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận 10.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng, phát triển hệ thống đường giao thông, chỉnh trang đô thị gắn với đầu tư phát triển kinh tế.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch các lĩnh vực phát triển thương mại – dịch vụ – chợ, khu chuyên doanh; quy hoạch về sử dụng đất, về xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ngành nghề tạo điều kiện khai thác các nguồn lực tiềm năng trong nhân dân.

- Triển khai thông tin đầy đủ các chủ trương phát triển kinh tế, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch chợ, siêu thị, trung tâm thương mại  trên địa bàn Quận 10 bằng nhiều hình thức khác nhau đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân Quận 10.

2.1. Đối với chợ:

- Đối với chợ Nguyễn Tri Phương và chợ Hòa Hưng: tiếp tục bảo dưỡng, nâng cấp theo mô hình chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm thông qua đầu tư xã hội hóa hoặc đối tác công tư.  trong đó, ưu tiên thực hiện cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh..
- Đối với các chợ Trần Nhân Tôn – phường 2, chợ Nhật Tảo – phường 4, chợ Phường 10: Thường xuyên rà soát số lượng tiểu thương đang kinh doanh thực tế, kiên quyết không cho phát sinh mới số lượng tiểu thương kinh doanh tại chợ Trần Nhân Tôn, chợ Nhật Tảo, chợ Phường 10 nhằm thu hẹp quy mô hoạt động, từng bước giải tỏa gắn với chương trình cải tạo, xây dựng chung cư, chỉnh trang đô thị.

2.2. Đối với Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi:

- Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư xây dựng liên quan đến hoạt động thương mại - dịch vụ hoặc xây dựng cao ốc có chức năng thương mại - dịch vụ; chủ động làm việc với chủ đầu tư ưu tiên phát triển khu thương mại - dịch vụ, cửa hàng tiện lợi tại những khu vực cao ốc phức hợp, chung cư xây mới.  

- Tiếp tục khuyến khích phát triển mô hình siêu thị tổng hợp, chuyên ngành, các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận 10; vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng, nâng cấp các điểm bán hàng thành cửa hàng tiện lợi phục vụ nhân dân trong khu vực.

2.3. Đối với phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ bán lẻ

- Xây dựng mới các khu, phố chuyên doanh trên địa bàn quận 10.

- Nâng chất hoạt động của các tuyến đường, phố chuyên doanh, đảm bảo chất lượng hàng hóa, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy ; công khai chủ trương, tuyên truyền và vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh cùng tham gia xây dựng khu, phố chuyên doanh, xây dựng ý thức về một cộng đồng kinh doanh uy tín.

3. Xây dựng các điểm đến đặc trưng tạo thương hiệu du lịch trên địa bàn Quận 10; nâng cao chất lượng dịch vụ các cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch, nhất là với các khách sạn 2, 3 sao trên địa bàn Quận 10; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch.

- Xây dựng mô hình du lịch y tế (khám chữa bệnh, làm đẹp); xây dựng một số hoạt động văn hóa, lễ hội thường niên trên địa bàn Quận 10; xây dựng chương trình du lịch ngắn ngày tham quan các điểm đến du lịch (văn hóa, y tế, tôn giáo, di tích lịch sử) trên địa bàn Quận 10, có sự  gắn kết các Quận trung tâm trong khu vực.

- Triển khai các tiêu chuẩn về cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định tại Chương III, Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến các cơ sở kinh doanh dự kiến vận động đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; vận động các đơn vị kinh doanh nâng chất hoạt động, tham gia và được công nhận là địa điểm mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sắc đẹp…đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

- Tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch; cùng tham gia xây dựng cơ sở lưu trú đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.

- Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển du lịch như xây dựng Trang thông tin điện tử về du lịch Quận 10 và ứng dụng di động về du lịch Quận 10 để giới thiệu các địa điểm tham quan, giải trí, ẩm thực, lưu trú,…

4. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, khám chữa bệnh; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khám chữa bệnh.

- Phối hợp Sở Y tế tạo điều kiện phát triển các trung tâm y tế chất lượng cao và đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống các bệnh viện, trạm y tế theo hướng thông minh.

- Vận động cơ sở Y tế tư nhân trên địa bàn quận 10 đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quận 10, các cơ sở y tế tư nhân như bệnh án điện tử, ứng dụng hỗ trợ đặt lịch khám bệnh nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh.

- Xây dựng trạm y tế phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, có sự kết nối hỗ trợ từ các bệnh viện tuyến trên trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh.

5. Phát triển dịch vụ giáo dục - đào tạo.

- Tạo điều kiện thuận lợi về thành lập, cấp phép hoạt động cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

- Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục theo cơ chế thị trường, trong đó xác định rõ các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục không sử dụng ngân sách nhà nước.

- Triển khai các hệ thống quản lý giáo dục thông minh trên địa bàn quận: ứng dụng quản lý tuyển sinh đầu cấp, đăng ký tuyển sinh lớp 10, cấp phát bản sao văn bằng tốt nghiệp cấp trung học cơ sở trực tuyến, hệ thống camera giám sát thông minh tại các trường học; xây dựng kho tài nguyên số và thư viện điện tử trường học tích hợp với các hệ thống thông tin chuyên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo.

6. Phát triển Dịch vụ khoa học và công nghệ; công nghệ thông tin, truyền thông.

- Quy hoạch quỹ đất, cao ốc văn phòng: phát triển Dịch vụ IT, viễn thông, hạ tầng mạng trên địa bàn Quận.

- Xây dựng không gian đổi mới, sáng tạo tại Nhà thiếu nhi quận 10, Trung tâm văn hóa Hòa Bình; đồng thời triển khai, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị sự nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, tạo ra các giá trị mới trong lĩnh vực hoạt động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Tích cực thúc đẩy và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hoạt động thương mại - dịch vụ. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại trong hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến lợi ích của thương mại điện tử giới thiệu các tiện ích, phương thức giao dịch về thương mại điện tử đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

7. Về nguồn vốn.

- Căn cứ vào khả năng phân cấp vốn đầu tư hàng năm của Thành phố và các nguồn vốn đầu tư của Quận, chủ động xây dựng kế hoạch, phân kỳ đầu tư phù hợp, bảo đảm vốn cho công trình, dự án trọng điểm của quận.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hiệu quả kết cấu hạ tầng; hỗ trợ giới thiệu các đơn vị tiếp cận nguồn vốn chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố.

8. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về các chủ trương phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử nhằm cung cấp cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp các dịch vụ công trực tuyến “một cửa” tiện ích, dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi qua mạng; công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Quận ủy

- Tổ chức quán triệt, chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 15 phường xây dựng kế hoạch cụ thế hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo duy trì nề nếp, thường xuyên chế độ giao ban định kỳ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triên khai các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Thành lập Tổ công tác theo dõi, tham mưu tổ chức thực hiện chương trình. Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện tại Quận và cơ sở.

- Có chủ trương, tạo điều kiện về nguồn lực, cơ chế để thực hiện Chương trình trên cơ sở quy định pháp luật, vận dụng phù họp với thực tế địa phương để kịp thời chỉ đạo, định hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để việc thực hiện Chương trình đảm bảo xuyên suốt, hiệu quả.

- Nâng cao trách nhiệm của Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận trong việc theo dõi, chỉ đạo thực hiện; trách nhiệm của các phòng, ban, Mặt trận - đoàn thể trong hỗ trợ, định hướng thực hiện các chỉ tiêu về “Chương trình phát triển Thương mại – Dịch vụ”; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Quận ủy.

2. Hội đồng nhân dân quận

Có kế hoạch giám sát, ban hành nghị quyết chuyên đề để Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch thực hiện các giải pháp phát triển thương mại – dịch vụ trên địa bàn quận.

3. Ủy ban nhân dân quận

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong cả nhiệm kỳ và xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hàng năm gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm; tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện của các phòng, ban chức năng để chỉ đạo kịp thời, phát huy sự năng động, hiệu quả của các bộ phận tham mưu trong công tác thực hiện quy hoạch, phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận.

- Tham mưu tổ chức đánh giá kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, năm và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết kết quả thực hiện chương trình khi kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Mặt trận – các Đoàn thể

Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận trong việc quán triệt trong đoàn viên, hội viên và các giới, các tầng lớp Nhân dân nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình phát triển Thương mại – Dịch vụ. Phát huy vai trò của Mặt trận - các Đoàn thể trong giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các giới Nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào gắn kết với cảc chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

5. Các cấp ủy đảng, cơ sở đảng trực thuộc.

Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình để tổ chức thực hiện giai đoạn 2020 - 2025 và lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm trên cơ sở phát huy tốt vai trò tham mưu tô chức và phối hợp thực hiện. Gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện “Chương trình phát triển Thương mại – Dịch vụ”./.

 

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết