24 Tháng Sáu 2024
Thông tin quy hoạch

Quyết định ban hành Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên mục: Quy hoạch sử dụng đất | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 24/03/2023 | Số lần xem: 2484
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết