24 Tháng Sáu 2024
Tin tức hoạt động

Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 10 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Doanh nghiệp quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Thời sự chính trị | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 11/05/2023 | Số lần xem: 1391

Ngày 10/5/2023, Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 10 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Doanh nghiệp quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 19/5/2022 - 19/5/2023.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thiện Nhi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp quận; đồng chí Nguyễn Thế Khang, Quận ủy viên - Chánh Thanh tra quận 10. Cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Văn phòng Quận ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Doanh nghiệp; các đồng chí trong Cấp ủy và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp quận.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng và triển khai nhiều mô hình, giải pháp phù hợp với tình hình đặc thù của các tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, quản lý đảng viên tốt; tuân thủ các nguyên tắc, quy định và sự chỉ đạo của cấp trên; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và có vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn với những mô hình, công trình, giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; tạo tinh thần thi đua sôi nổi, đoàn kết, gắn bó trong chi bộ, đảng viên, người lao động; tạo động lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại doanh nghiệp.

Đảng ủy tổ chức tốt việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 19/5/2022 - 19/5/2023; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; gắn với thực hiện “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân”.

Kết quả, Đảng ủy Doanh nghiệp đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có đảng viên vi phạm tư cách phải xử lý kỷ luật; đã thành lập mới 6 chi bộ, kết nạp 13 đảng viên; vượt chỉ tiêu về công tác an sinh xã hội (100 triệu hàng năm). Nổi bật là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy đã xây dựng và triển khai thực hiện giải pháp “4 kịp thời - 4 tăng cường”: Các chi bộ, doanh nghiệp đã cùng với đảng ủy đồng hành, góp sức trong các hoạt động phong trào, an sinh xã hội. Qua đó kinh phí ủng hộ tổng cộng 3.377.500.000 đồng. Xây dựng được các mô hình, giải pháp hay trong thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân” (tiêu biểu là công trình Bộ sưu tập tem “Những dấu ấn lịch sử trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh”).

Tại hội nghị, Đảng ủy cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giữa nhiệm kỳ cũng như có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 19/5/2022 - 19/5/2023.

TRUNG TÂM VĂN HÓA HÒA BÌNH

In Đánh dấu và chia sẻ