24 Tháng Sáu 2024
Tin tức hoạt động

Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện | Người đăng: Phan Ngọc Diên Khánh | Ngày đăng: 11/01/2024 | Số lần xem: 2222

Theo Công văn số 92/UBND-QLĐT ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Danh mục tài liệu liên quan:

Mã code QR để xem tài liệu chi tiết:

Phiếu lấy ý kiến: http://www.quan10.gov.vn/Portals/0/QLDT/1-Phieu%20y%20kien_QHC%20TpHCM.doc

Thông tin bản đồ quy hoạch: 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 10

Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ

Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng

Bản đồ tổng hợp các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Phần 1 / Phần 2

Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông Quận 10

Bản đồ định hướng không gian và phát triển đô thị

Bản vẽ thiết kế đô thị - các cấu trúc đô thị đặc trưng

Bản vẽ thiết kế đô thị: Phần 1 / Phần 2

Thuyết minh tóm tắt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

 

In Đánh dấu và chia sẻ