24 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chương trình Cải tạo, xây dựng chung cư; chỉnh trang đô thị

Chuyên mục: Chương trình, đề án | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 09/12/2020 | Số lần xem: 6120

Quận 10 là quận có mật độ dân cư cao, số lượng chung cư xây dựng trước năm 1975 quá niên hạn sử dụng, xuống cấp khá nhiều. Từ 40 lô chung cư, cư xá cũ, qua quá trình thực hiện công tác chỉnh trang đô thị từ năm 2000 đến nay, quận đã tổ chức di dời giải tỏa được 15 lô chung cư cũ với hơn 1.650 căn hộ, xây dựng mới tại các khu vực này được 05 chung cư (1.703 căn) (1). Đến nay trên địa bàn quận vẫn còn 25 lô chung cư và khu cư xá Lý Thường Kiệt được xây dựng trước năm 1975 có kết quả kiểm định mức độ nguy hiểm của công trình là cấp C cần tiếp tục tổ chức thực hiện các kế hoạch chỉnh trang phù hợp do hệ thống hạ tầng đã bị quá tải và xuống cấp trầm trọng gây ô nhiễm, mất vệ sinh môi trường, thiếu điều kiện sinh hoạt. Với thực trạng này, dự kiến trong 05 năm tới, quận 10 cần một hướng đi mới cho chương trình cải tạo, xây dựng chung cư gắn với triển khai các dự án hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật góp phần cho việc chỉnh trang phát triển đô thị.

Bên cạnh chương trình chỉnh trang chung cư cũ trong nhiệm kỳ qua, quận cũng chủ động triển khai vận động nhân dân thực hiện cải tạo, nâng cấp khá nhiều tuyến hẻm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” (đạt được 84/75 tuyến vượt 112% so với chỉ tiêu đề ra); thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư hiện hữu; đầu tư xây dựng đồng bộ các tuyến đường hẻm góp phần đảm bảo an toàn giao thông, từng bước cải thiện hệ thống đường giao thông của quận. Tuy nhiên, số lượng hẻm nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch đạt được rất ít, tỷ lệ hẻm cần phải triển khai mở rộng đúng lộ giới còn lại khá lớn (có tổng cộng 1.524/1.630 tuyến hẻm). Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch lộ giới hẻm, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn khu dân cư, nâng cao chất lượng môi trường sống, quận xác định công tác nâng cấp, mở rộng đường hẻm gắn với chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ cấp thiết cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cần tập trung tiếp tục phát huy trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, cần phát huy những kết quả đạt được và nhân rộng, xây dựng thêm các tuyến đường kiểu mẫu góp phần xây dựng Quận 10 xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại. Qua đó, thể hiện rõ trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Với đánh giá tình hình về nhà ở và nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của quận như trên, nhiệm vụ đầu tư xây dựng mới chung cư thay thế chung cũ được xây dựng trước năm 1975 và công tác chỉnh trang, phát triển đô thị trên địa bàn quận, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xác định một số mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cơ bản cần tập trung thực hiện giai đoạn năm 2020 - 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Rà soát tổng thể quy hoạch đô thị quận gắn với quy hoạch Khu trung tâm của thành phố để đảm bảo phù hợp yêu cầu phát triển đô thị, kinh tế - xã hội của thành phố và quận. Trong đó, định hướng phát triển về quy hoạch sử dụng đất thiết kế đô thị, định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến lược; phân kỳ các dự án ưu tiên đầu tư đối với quận giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Tập trung cải tạo sửa chữa nâng cấp chung cư cũ, xây dựng chung cư mới góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Triển khai nâng cấp, mở rộng một số tuyến hẻm trên địa bàn quận theo đúng lộ giới quy hoạch đã được phê duyệt.

Đầu tư nâng cấp, chỉnh trang các khu vực công viên cây xanh tập trung và tổ chức quản lý khai thác công viên cây xanh một cách có hiệu quả và khả thi trên địa bàn quận. Chọn một số tuyến đường văn minh đô thị cấp thành phố, cấp quận để triển khai xây dựng thành tuyến đường kiểu mẫu mang tính tiêu biểu, đặc trưng của quận.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Thực hiện hoàn tất việc di dời, tháo dỡ Lô F chung cư Ngô Gia Tự, Phường 3 được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận.

2.2. Hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng chung cư mới tại Lô G chung cư Ngô Gia Tự, Phường 3.

2.3. Đầu tư cải tạo sửa chữa các hạng mục công trình bị xuống cấp, hư hỏng kết cấu chịu lực không đảm bảo an toàn sử dụng và nâng cấp các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại 03 cụm chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 gồm: Cụm chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2; cụm chung cư Ấn Quang, Phường 9 và Khu cư xá Lý Thường Kiệt, Phường 7.

2.4. Chỉnh trang nâng cấp, mở rộng 05 tuyến hẻm lộ giới dưới 12m theo quy hoạch được duyệt và cải tạo nâng cấp trên 75 tuyến đường hẻm phù hợp hiện trạng.

2.5. Đầu tư nâng cấp, chỉnh trang các khu vực công viên cây xanh tập trung tại các Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Phường 15; công viên Z756, công viên Vườn Lan, Phường 12; công viên D1, D8 tại khu đất 332-334 Tô Hiến Thành, Phường 14.

2.6. Triển khai xây dựng tuyến đường Ngô Gia Tự mang tính tiêu biểu, đặc trưng, chỉnh trang đồng bộ 10 tuyến đường văn minh đô thị cấp thành phố và của quận đã đăng ký, trong đó cần tập trung hoàn chỉnh về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tăng cường bổ sung mảng xanh, cây xanh và chấn chỉnh các biển hiệu, quảng cáo theo quy định.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1.1. Về rà soát quy hoạch đô thị

Tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể về quy hoạch sử dụng đất, định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và phân kỳ thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư của quận trong giai đoạn 2021 - 2025. Cập nhật toàn bộ các dự án đã được phê duyệt vào các Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2, 3 trên cơ sở quy hoạch phân khu 1/2000 đã được phê duyệt.

Tổ chức thực hiện hoàn tất việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 tại các Cụm chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2, 3; Cụm chung cư Ấn Quang, Phường 9; khu cư xá Lý Thường Kiệt, Phường 7 để đảm bảo phù hợp yêu cầu chỉnh trang đô thị của quận và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Điều chỉnh xóa quy hoạch các dự án không khả thi và nâng chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc đối với một số vị trí quy hoạch sử dụng đất phát triển nhà ở chung cư và một số công trình trên đất (trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng giao dịch) tại Khu C30, Phường 14 nhằm tăng khả năng mời gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án. Trong đó, tập trung điều chỉnh chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc đối với một số công trình trên đất tại Khu C30, Phường 14 nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia dự án giai đoạn 2021 - 2025.

1.2. Về cải tạo, chỉnh trang các khu chung cư
Xin chủ trương thành phố chấp thuận thực hiện di dời, tháo dỡ Lô F chung cư Ngô Gia Tự (152 căn hộ), Phường 3; triển khai đầu tư xây dựng chung cư mới tại Lô G chung cư Ngô Gia Tự, Phường 3 trên cơ sở huy động các nguồn lực tài chính từ ngân sách Nhà nước của thành phố và xã hội hóa.

Xây dựng các kế hoạch cải tạo, chỉnh trang đô thị về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại 03 cụm chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận, cụ thể: nâng cấp đồng bộ hệ thống đường giao thông nội bộ giữa các lô chung cư cũ; cải tạo nâng cấp các hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt của các lô chung cư cũ, hệ thống chiếu sáng công cộng cho hẻm, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại khu vực; đầu tư xây dựng nhà giữ xe công cộng phục vụ cộng đồng dân cư tại khu vực đầu hồi lô U, V chung cư Ngô Gia Tự, Phường 2 (trước đây là công trình thủy đài Phường 2 đã tháo dỡ) là đất trống hiện đang làm bãi giữ xe tạm không đảm bảo mỹ quan và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng mới chung cư tại Lô G chung cư Ngô Gia Tự, Phường 3 và triển khai các thủ tục đầu tư công trình công cộng tại Lô A, F chung cư Ngô Gia Tự, Phường 3 theo quy hoạch được duyệt.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 và chung cư xây dựng sau năm 1975 cho đến năm 2005 (Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lực) sau khi có kết quả kiểm định chất lượng trên địa bàn quận để đảm bảo an toàn sử dụng trên cơ sở phân khai nguồn vốn của Ủy ban nhân dân thành phố bố trí cho các dự án thuộc Chương trình “Kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp”.

1.3. Về chỉnh trang nâng cấp, mở rộng hẻm

Tập trung nâng cấp, mở rộng tối thiểu 05 tuyến hẻm lộ giới dưới 12m không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, thoát người thoát nạn theo đúng lộ giới quy hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉnh trang nâng cấp ít nhất 75 tuyến đường hẻm trên địa bàn dân cư kết hợp tăng cường mảng xanh, chỉnh trang mặt tiền nhà của các hộ dân sau khi tháo dỡ nhằm tạo mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường sống của người dân tại các khu dân cư trên cơ sở đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động nhân dân tích cực đóng góp kinh phí, hiến đất và tự tháo dỡ vật kiến trúc ảnh hưởng quy hoạch.

1.4. Về chỉnh trang, nâng cấp đô thị khu dân cư

Đầu tư nâng cấp, chỉnh trang các khu vực công viên cây xanh tập trung tại các Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Phường 15; công viên Z756, công viên Vườn Lan, Phường 12; công viên D1, D8 tại khu đất 332-334 Tô Hiến Thành, Phường 14. Trong đó, tiến hành cải tạo chỉnh trang các công viên với hình thức hoạt động, tính chất phù hợp là công viên công cộng (công viên mở), phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, tạo cảnh quan khu vực. Phấn đấu phát triển các công viên trở thành các địa điểm sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tại địa bàn dân cư, đề nghị từng địa phương có kế hoạch chỉnh trang, tăng cường mảng xanh tại các khu sinh hoạt cộng đồng, các công viên, tiểu đảo xen cài trong khu dân cư và quỹ đất công dôi dư diện tích không đủ để đầu tư xây dựng công trình.

Chọn tuyến đường Ngô Gia Tự để triển khai xây dựng tuyến đường mang tính tiêu biểu, đặc trưng của quận, đồng bộ 10 tuyến đường văn minh đô thị cấp thành phố, cấp quận còn lại trên địa bàn quận, theo hướng tăng cường công tác giữ gìn trật tự đô thị kết hợp chỉnh trang mặt tiền nhà của các hộ dân, chỉnh trang các biển hiệu, bảng quảng cáo, cải tạo bổ sung các mảng xanh, trồng thêm cây xanh và thực hiện đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật (ngầm hóa lưới điện, viễn thông, cấp thoát nước, giao thông và phòng cháy chữa cháy) nhằm tạo mỹ quan đô thị trên toàn tuyến đường.

2. Giải pháp thực hiện

2.1. Đối với nhiệm vụ rà soát quy hoạch đô thị

Tăng cường sự phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các sở, ngành thành phố có liên quan để tiếp tục rà soát, điều chỉnh về chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại các Đồ án quy hoạch phân khu cho phù hợp với nhu cầu chỉnh trang đô thị của quận và nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất và phù hợp quy hoạch chung của khu trung tâm thành phố.

Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập quy hoạch nhằm xác định rõ tính chất, vai trò của quy hoạch đô thị của quận, đánh giá thực trạng và định hướng phát triển chung của quận trong giai đoạn năm 2021 - 2025 và đến năm 2030 phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch khu trung tâm của thành phố, trong đó đảm bảo chỉ tiêu về chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của các khu chức năng nhằm nâng cao độ tin cậy và tính khả thi của Đồ án.

2.2. Đối với nhiệm vụ cải tạo, chỉnh trang các khu chung cư cũ

2.2.1. Cải tạo, chỉnh trang Xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ xây dựng trước năm 1975

2.2.1.1. Tối ưu hóa giá trị sử dụng đất thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc nhằm thu hút nguồn lực đầu tư

Tiếp tục rà soát điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại các khu chung cư cũ cho phù hợp với nhu cầu chỉnh trang đô thị của quận và nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư tham gia thực hiện. Hoàn chỉnh pháp lý quy hoạch chi tiết đến tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở tiến hành mời gọi đầu tư.

Thực hiện công khai hóa các quy hoạch chi tiết, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã được phê duyệt, có kế hoạch phân kỳ đầu tư xây dựng cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan để nhân dân biết, giám sát và có ý thức chấp hành.

2.2.1.2. Tạo nguồn lực về tài chính

Nguồn tài chính để thực hiện chương trình tập trung chủ yếu từ nguồn vốn ngoài ngân sách và vốn huy động, đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư theo đúng các quy định hiện hành, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư tham gia thực hiện chương trình phát triển nhà ở của quận.

Trên cơ sở nghiên cứu tổng thể của chương trình vừa giải tỏa đền bù, vừa chỉnh trang đô thị và xây dựng lại các lô chung cư trong quận, Ủy ban nhân dân quận tập trung chỉ đạo, điều hành tạo nguồn vốn với các giải pháp cụ thể như chủ động phối hợp Sở, ngành thành phố liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án và kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giao lại quỹ nhà, đất có giá trị tương đương để đơn vị quản lý, khai thác kinh doanh hoặc ứng tiền ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ đảm bảo nhu cầu của nhân dân.

2.2.1.3. Nâng cao vai trò lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan quản lý Nhà nước

Tăng cường giao ban giữa Ủy ban nhân dân quận với các ngành, đơn vị để rà soát, kiểm tra tiến độ kịp thời.  
Ủy ban nhân dân quận phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành của thành phố khắc phục các khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, về chính sách vốn đầu tư… để tiếp tục đẩy nhanh việc tháo dỡ và xây dựng mới các lô chung cư đã xuống cấp.

Thực hiện có chất lượng kế hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch xây dựng mới các khu chung cư cũ, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân dân đi đôi với tích cực cải tiến thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng nhà đất, tạo điều kiện cho nhân dân tự bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở trên cơ sở đảm bảo quy hoạch.

Các phòng ban chuyên môn Ủy ban nhân dân quận nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu có chiều sâu trong công tác được giao, nhất là công tác mời gọi đầu tư các dự án nhà ở trên địa bàn quận.

Xây dựng các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng có lợi cho người dân, phù hợp quy định hiện hành, tạo điều kiện cho người dân tham gia đóng góp ý kiến từ khâu thiết kế của dự án, vận dụng hỗ trợ các chính sách giúp cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

2.2.1.4. Về công tác cải cách hành chính

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên ngành phải nâng cao năng lực tham mưu cho Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận giải quyết các bất cập liên quan đến quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản hoặc kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết. Tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố cũng như sở, ban, ngành trong tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, đi đôi với linh hoạt áp dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước phù hợp với thực tế. Tiếp tục chấn chỉnh những hạn chế trong xử lý thủ tục hành chính nội bộ, tạo sự phối hợp đồng bộ, cộng đồng trách nhiệm hơn giữa các ngành, các khâu, các cán bộ trong thực hiện các bước theo quy trình dự án, khắc phục tình trạng đứt khúc, không xác định được trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân có liên quan.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận kịp thời công khai danh mục các dự án chung cư cũ bị hư hỏng cần cải tạo xây dựng lại trên trang Web của quận và cung cấp thông tin cho Hội Doanh nghiệp quận, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng để công khai danh mục kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cần thiết để mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thực hiện.

2.2.1.5. Về công tác tuyên truyền vận động

Chỉ đạo Đảng ủy các phường có dự án di dời, giải tỏa chịu trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp công tác tuyên tuyền vận động tại địa phương. Xây dựng kế hoạch, chương trình, biện pháp tiến hành công tác tuyên truyền đảm bảo đúng đối tượng, nội dung; điều tra nắm bắt cụ thể hoàn cảnh của từng hộ; xây dựng lực lượng nòng cốt để tiến hành có hiệu quả công tác tuyên truyền; kết hợp tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hộ dân khắc phục hoàn cảnh khó khăn để thực hiện di dời đúng kế hoạch.

Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Quận ủy cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận hỗ trợ Ủy ban nhân dân quận làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, mặt trận, các đoàn thể phường và các đơn vị liên quan nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để đề xuất cho Thường trực Quận ủy, Ủy ban nhân dân và các ngành chức năng giải quyết đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân phù hợp quy định pháp luật.

Công tác tuyên truyền phải đảm bảo cho nhân dân hiểu đúng và đầy đủ về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo quyền được thông tin và được kiến nghị của nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt chính sách nhà nước về bồi thường, hỗ trợ; giúp người dân nhận thức đúng, thống nhất với chủ trương và chính sách của Nhà nước để đồng thuận và tự giác thực hiện chủ trương di dời.

2.2.2. Cải tạo, sửa chữa chung cư cũ được xây dựng sau năm 1975 - 2005

Tăng cường thực hiện công tác rà soát, kiểm tra thực tế tại các công trình nhà chung cư trên địa bàn quận để tổng hợp nhu cầu sử dụng vốn ngân sách hằng năm của Chương trình “Kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp” để kịp thời lập kế hoạch và đăng ký bố trí nguồn vốn thực hiện công tác kiểm định chất lượng, cải tạo sửa chữa nhà chung cư nhằm đảm bảo duy trì chất lượng và an toàn trong quá trình sử dụng công trình.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phải đảm bảo cho nhân dân hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư, đặc biệt trong công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ nhằm duy trì chất lượng công trình sử dụng nhà chung cư an toàn và hiệu quả. Trong đó, người dân có trách nhiệm thực hiện bảo trì phần diện tích sở hữu riêng bên trong căn hộ và đóng góp kinh phí để duy tu sửa chữa, cải tạo phần diện tích sở hữu chung của nhà chung cư theo đúng quy định của Luật Nhà ở.

Đối với việc cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật (hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước): Tranh thủ nguồn vốn phân khai của Sở Xây dựng từ các chương trình, kế hoạch đầu tư công hàng năm của thành phố và nguồn vận động trong nhân dân.

2.3. Đối với nhiệm vụ chỉnh trang, nâng cấp mở rộng hẻm và chỉnh trang, nâng cấp đô thị khu dân cư

Thực hiện các giải pháp đồng bộ trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị giữa xây dựng mới và chỉnh trang đô thị hiện hữu gắn với định hướng phát triển trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận nói riêng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030:

2.3.1. Tăng cường huy động các nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách, tập trung ưu tiên đầu tư cho công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở hạ tầng của quận. Trong đó:

Về việc thu hút nguồn vốn: ưu tiên bố trí vốn thực hiện từ nguồn ngân sách kết dư hằng năm, tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình, kế hoạch đầu tư công hằng năm của thành phố, quỹ bảo trì đường bộ, các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quận đóng góp và nguồn vận động trong nhân dân.
Về việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông: ưu tiên đầu tư các công trình có trong danh mục đầu tư công, đạt sự đồng thuận cao trong nhân dân, không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy trong đó kết hợp nâng cấp, cải tạo ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện đồng bộ hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và chỉnh trang mặt tiền nhà dân để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và tăng cường việc chống lấn chiếm mặt tiêu thoát nước.

2.3.2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc của các cấp ủy đảng và chính quyền từ cấp quận đến cơ sở đối với công tác chỉnh trang và phát triển đô thị. Đặc biệt, cần tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia giám sát của nhân dân, của cộng đồng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và cá nhân các đồng chí lãnh đạo đứng đầu cơ quan chức năng chịu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

2.3.3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị của các phòng ban quản lý nhà nước và Ủy ban nhân dân 15 phường.

2.3.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, về phát triển đô thị bền vững cho đội ngũ cán bộ, công chức, cộng đồng dân cư để người dân biết và tham gia cùng chính quyền trong công tác nâng cấp, mở rộng hẻm, chỉnh trang đô thị, cải tạo mảng xanh, phủ xanh công trình và giữ gìn vệ sinh môi trường.

2.3.5. Tại địa bàn dân cư, từng địa phương có kế hoạch chỉnh trang, tăng cường mảng xanh tại các công viên - tiểu đảo xen cài trong khu dân cư, tại các tuyến đường có vỉa hè rộng, các góc đường và các quỹ đất công dôi dư diện tích nhỏ không đủ để đầu tư xây dựng công trình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Quận ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung chương trình, đảm bảo các nội dung thực hiện theo đúng tiến độ, hoàn thành chương trình theo Nghị Quyết Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể quận và đối với các phường có dự án nhà ở kết hợp chỉnh trang và phát triển đô thị bị ảnh hưởng tổ chức quán triệt nội dung chương trình này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng nhiệm vụ được phân công, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương với mục tiêu tạo được sự quan tâm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị quận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo được sự đồng thuận ủng hộ của tầng lớp nhân dân.

3. Hội đồng nhân dân quận thảo luận và thông qua ngân sách thực hiện các công trình phát triển đô thị; đồng thời xây dựng kế hoạch giám sát, ban hành nghị quyết chuyên đề để Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch thực hiện các giải pháp quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn quận.

4. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các phòng ban chức năng có liên quan tham mưu xây dựng cụ thể, chi tiết kế hoạch, chương trình phát triển nhà ở, cải tạo, xây dựng chung cư và chỉnh trang đô thị giai đoạn 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung Chương trình của Ban Chấp hành, có định hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 theo chỉ đạo của thành phố, đảm bảo tính khả thi trong thực hiện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Chấp hành Đảng bộ Quận.


(1) Cao ốc A, cao ốc B Ngô Gia Tự phường 3 (672 căn) và Cao ốc A, Cao ốc B chung cư Nguyễn Kim Phường 7 (275 căn); Chung cư Nguyễn Kim – Khu B, Phường 7 (756 căn)

In Đánh dấu và chia sẻ