16 Tháng Bảy 2024
Thông báo kết luận thanh tra

Thông báo kết luận Thanh tra về việc thanh tra công tác tổ chức quản lý, thu chi tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công của Trường Tiểu học Điện Biên

Chuyên mục: Thông báo kết luận Thanh tra | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 10/11/2023 | Số lần xem: 828
In Đánh dấu và chia sẻ