24 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2021 trên địa bàn Quận 10

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành, Kế hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 20/04/2021 | Số lần xem: 6381
In Đánh dấu và chia sẻ