16 Tháng Bảy 2024
Thông báo kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra về Thanh tra Phòng Quản lý đô thị Quận 10 trong tham mưu công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn Quận 10

Chuyên mục: Thông báo kết luận Thanh tra | Người đăng: Thái Quốc Trung | Ngày đăng: 06/02/2024 | Số lần xem: 892
In Đánh dấu và chia sẻ