24 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chương trình Giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Chuyên mục: Chương trình, đề án | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 24/12/2020 | Số lần xem: 4342

Trong 05 năm qua, việc thực hiện Chương trình đòn bẩy “Giảm nghèo - Nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân” trên địa bàn Quận đã được các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, qua đó các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản hoàn thành, một số nội dung hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, với kết quả cụ thể như: chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 (hoàn thành trước thời hạn 02 năm); 14/15 phường đạt chuẩn Phường văn minh đô thị; toàn quận có thêm 08 trường đạt chuẩn quốc gia; hiệu suất đào tạo tiểu học đạt 99,11%; trung học cơ sở công lập là 96,76%; tổ chức phòng khám Bác sĩ gia đình tại Bệnh viện quận và 12/15 Trạm y tế phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đến năm 2019 ước đạt 33,10% trên tổng số dân. Ngoài ra, trong giai đoạn 2015-2020, quận còn tập trung thực hiện đạt một số kết quả như: xây dựng mới Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, trường Tiểu học Điện Biên, trường Tiểu học Lê Thị Riêng; tu bổ di tích lịch sử Hầm chứa vũ khí thời kỳ chống Mỹ; trao hơn 630 giải thưởng Lê Quý Đôn cho học sinh giỏi… Các kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình giai đoạn 2015-2020 đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn Quận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2015-2020 còn những hạn chế, tồn tại: các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo vẫn còn mang nặng tính cấp phát; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao công lập quận và cơ sở xuống cấp, chưa đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân; công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở còn một số mặt chưa đi vào chiều sâu; hoạt động Nhà văn hóa các phường còn đơn điệu; chất lượng các danh hiệu văn hóa được công nhận hằng năm có mặt còn hạn chế, còn nặng thành tích; trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có nơi còn phức tạp, làm ảnh hưởng đến môi trường sống của Nhân dân…

Từ thực tiễn đó và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình “Giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân” giai đoạn 2020-2025 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân trên cơ sở tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh, sạch, đẹp; phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục,... trên địa bàn quận nhằm chăm lo tốt sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân và góp phần xây dựng Quận 10 văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Phấn đấu hoàn thành trước thời hạn chương trình Giảm nghèo bền vững theo tiêu chí Thành phố giai đoạn 2021-2025.

2.2. Thực hiện chỉnh trang, mở rộng 05 tuyến hẻm theo quy hoạch và sửa chữa, nâng cấp 75 tuyến hẻm theo hiện trạng.

2.3. Đến năm 2025, tỷ lệ các đối tượng thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đúng theo quy định đạt 90% trở lên.

2.4. Xây dựng mới 01 trường Mầm non (tại vị trí trường Tiểu học Trí Tri cũ, Phường 3), 01 trường Tiểu học (tại hẻm số 7 đường Thành Thái, Phường 14) và 01 trường Trung học cơ sở (tại khu đất 419 đường Lê Hồng Phong, Phường 2).

2.5. Tăng cường công tác triển khai hiệu quả hoạt động khám bảo hiểm y tế tại 5/15 Trạm y tế để phục vụ cho nhu cầu người dân theo cụm phường.

2.6. Hằng năm, hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt từ 96% trở lên. Đến năm 2025, có 14/15 phường được công nhận danh hiệu “Phường văn minh đô thị”, 100% khu phố đạt “Khu phố văn hóa”; có 02 tuyến đường đạt tiêu chí tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị.

2.7. Đến năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt từ 35% trở lên/tổng số dân.

2.8. Hằng năm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và khám phá án hình sự do Công an Thành phố giao. Trong đó, các vụ phạm pháp hình sự rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Chương trình giảm nghèo

Qua khảo sát tại thời điểm 01 tháng 01 năm 2019 có 458 hộ nghèo (trong đó có 6 hộ chính sách có công), với 1.834 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,76% trên tổng số hộ dân. Chủ yếu hộ nghèo thuộc nhóm 2 (hộ nghèo thiếu chiều thu nhập; không thiếu hụt 5 chiều). Hộ cận nghèo: 275 hộ với 1.054 nhân khẩu (trong đó có 3 hộ chính sách có công cách mạng), chiếm tỷ lệ 0,46% trên tổng hộ dân.

1.1. Nhiệm vụ

- Giai đoạn 2019-2020 quận thực hiện lộ trình giảm nghèo theo tiêu chí “Quận cơ bản không còn hộ nghèo”, tỷ lệ hộ nghèo là dưới 0,5% so với hộ dân.

- Giai đoạn 2021-2025 quận phấn đấu hoàn thành trước thời hạn chương trình Giảm nghèo bền vững theo tiêu chí thành phố.

1.2. Các giải pháp chủ yếu

- Rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để làm căn cứ cho việc triển khai các chương trình tín dụng, bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ, giải quyết khó khăn đột xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khi giảm hoặc mất thu nhập, tránh để tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.

- Ban giảm nghèo bền vững quận, phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành đoàn thể quận, phường tập trung công tác chăm lo an sinh xã hội; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của chính quyền và Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của các chương trình của quận nói chung và chương trình “Giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân” nói riêng; góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và xã hội trong thực hiện mục tiêu của Chương trình.

- Rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực giảm nghèo để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và lựa chọn, bố trí những đồng chí có trách nhiệm, tâm huyết, có năng lực đảm đương nhiệm vụ.

1.3. Giải pháp nâng cao thu nhập

- Thực hiện chính sách cho vay ưu đãi từ nguồn Quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ cho vay giải quyết việc làm… và tín dụng nhỏ như Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP), Quỹ trợ vốn tín dụng tiết kiệm của Hội liên hiệp phụ nữ quận, Quỹ tương trợ của Hội Cựu chiến binh hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh làm dịch vụ nâng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và chính sách ưu đãi cho những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình thu nhận, giải quyết việc làm nhất là hộ nghèo, cận nghèo đồng thời khuyến khích, hỗ trợ người dân chủ động tìm kiếm việc làm và đào tạo nghề là giải pháp căn cơ nhất giúp người nghèo có thu nhập ổn định và thoát nghèo một cách bền vững

1.4. Giải pháp giảm các chiều thiếu hụt

1.4.1. Về trình độ học vấn

Tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đẩy mạnh vận động nguồn quỹ Vì người nghèo, các chương trình khuyến học, khuyến tài của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể, các nhà tài trợ để hỗ trợ học bổng hằng năm cho học sinh, sinh viên.

1.4.2. Về đào tạo nghề và giải quyết việc làm

- Tuyên truyền sâu rộng các chương trình đào tạo nghề, giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức, nội dung nhằm nâng cao nhận thức của người lao động diện nghèo, cận nghèo về tầm quan trọng của đào tạo nghề là điều kiện căn cơ để thoát nghèo bền vững.

- Tiếp tục lãnh đạo tổ chức và nâng cao chất lượng các phiên giao dịch việc làm; đa dạng hóa hình thức, phương pháp và cách thức đào tạo nghề phù hợp cho người dân và phù hợp với điều kiện của địa phương. Lãnh đạo việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thực hiện liên kết với doanh nghiệp, nắm bắt thông tin kịp thời về thị trường, nhu cầu sử dụng lao động, ngành nghề đào tạo để có kế hoạch đào tạo nghề cho lao động phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy hiệu quả hoạt động, đào tạo nghề của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận.

- Khảo sát nhu cầu tìm việc làm của những người trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề, đào tạo nghề, lao động làm việc ở nước ngoài để có biện pháp giới thiệu việc làm phù hợp với khả năng, trình độ; tổ chức các hình thức giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm; đồng thời, kết hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức tư vấn học nghề, dạy nghề và giới thiệu việc làm.

1.4.3. Về chăm sóc sức khỏe

Thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế, được khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe (đặc biệt các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo).

1.4.4. Về bảo hiểm xã hội

Tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân chính sách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tạo điều kiện cho người nghèo quan tâm tham gia thực hiện, tập trung ưu tiên vào nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo đang thiếu hụt về chiều bảo hiểm xã hội tại địa phương.

1.4.5. Về nhà ở

Rà soát thường xuyên và nắm chắc hoàn cảnh các trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo đang thiếu hụt diện tích nhà ở để có chính sách và giải pháp hỗ trợ phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu của hộ, mỗi năm có kế hoạch thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, sửa chữa chống dột nhằm giúp hộ có nơi ở khang trang hơn, góp phần kéo giảm chỉ số thiếu hụt về nhà ở.

2. Nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân

2.1. Nhiệm vụ

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng phục vụ dân sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, phát triển sâu, rộng hoạt động khuyến học, khuyến tài; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đáp ứng tốt; nâng chất tiêu chí các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu phố văn hóa, Phường văn minh đô thị, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, xây dựng các khu dân cư có môi trường xanh, sạch, đẹp, môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân được đảm bảo; phong trào văn hóa, thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển gắn với xây dựng, phát huy các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn quận.

2.2. Các giải pháp chủ yếu

2.2.1. Về phát triển nhà ở, xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình công cộng
Chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thể hiện tại “Chương trình cải tạo, xây dựng chung cư, chỉnh trang đô thị”.

2.2.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài

Chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thể hiện tại “Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo”.

2.2.3. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân

- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế:

+ Phối hợp Sở Y tế củng cố, tổ chức lại bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất của Trung tâm y tế quận (sau khi sáp nhập Trung tâm y tế và Bệnh viện quận) đảm bảo hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn theo hướng văn minh, thân thiện, ngày càng hiện đại về trang thiết bị y tế. Duy trì, nâng chất lượng khám và điều trị của phòng khám bác sĩ gia đình tại Trung tâm Y tế quận.

+ Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân cùng với quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh thuộc diện bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế (công, tư).

+ Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao trách nhiệm của ngành y và ý thức của Nhân dân trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; phòng, chống tác hại thuốc lá.

+ Tập trung các hoạt động thực hiện các chương trình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh - sàng lọc sơ sinh, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, tư vấn chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình do Thành phố giao.

+ Tiếp tục thực hiện Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020; thực hiện tốt Chương trình số 40-CTr/QU ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Công tác dân số trong tình hình mới".

Phấn đấu mức tăng thêm tỷ lệ dân số tự nhiên hàng năm để tiến tới mức sinh thay thế; Duy trì tỷ lệ số giới tính khi sinh không quá 107 bé trai sinh ra sống/100 bé gái sinh ra sống; Tăng thêm 10% tỷ lệ thanh niên nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn hằng năm; hằng năm tăng thêm 10% tỷ lệ Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần/năm; 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên toàn quốc; phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đến các cơ sở, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống; thực hiện có hiệu quả việc cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đối tượng theo thẩm quyền của Quận gắn với tăng cường công tác kiểm tra, quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

+ Phối hợp với Sở Y tế tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra các hoạt động của các cơ sở hành nghề y - dược, thẩm mỹ, spa tại địa phương.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm y tế quận 10; phối hợp Sở Y tế để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và y tế dự phòng tại địa phương, với các công tác trọng tâm như:

+ Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại cơ sở nhằm giảm tải cho tuyến trên. Duy trì, nâng chất lượng khám và điều trị của phòng khám bác sĩ gia đình tại Trung tâm Y tế Quận 10; thực hiện liên kết với các bệnh viện, phòng khám (trong và ngoài công lập) để tiếp nhận bệnh nhân sau điều trị, nằm điều trị theo dõi,…

+ Cải cách thủ tục trong khám, chữa bệnh; đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao y đức. Nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức nhằm tăng cường quản lý chất lượng khám, chữa bệnh; ban hành công cụ đánh giá, đo lường chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế quận và hoạt động theo nguyên lý học gia đình, vận hành hệ thống khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người bệnh; tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

+ Phấn đấu đảm bảo đủ số lượng cán bộ y tế cho ngành y tế quận đến năm 2025, để đảm bảo Trạm y tế 15 phường có bác sỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện tại đang thực hiện khám bảo hiểm y tế theo cụm tại 05/15 Trạm y tế theo cụm phường (phường 1, 4, 9, 10, 13) đồng thời nhân rộng thí điểm Trạm y tế Phường 10 hoạt động theo nguyên lý y học gia đình đến các Trạm y tế khác, có nữ hộ sinh thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ, quản lý thai tại trạm y tế, có bộ phận khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, bộ phận phụ trách dược.

+ Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ y tế song song với việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đấu tranh đẩy lùi tiêu cực trong công tác khám chữa bệnh gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực hiện cải cách hành chính.

+ Triển khai công tác phòng chống dịch chủ động, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, tổ chức chủ động phòng chống dịch; duy trì và nâng cao tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trên 95%.

+ Xây dựng và triển khai các hoạt động phòng chống và quản lý được các bệnh không lây nhiễm; tăng cường công tác truyền thông thay đổi hành vi của người dân, từ thụ động sang chủ động trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và trong cộng đồng dân cư.

2.2.4. Xây dựng môi trường khu dân cư sạch, đẹp

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1690/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 về của Ủy ban nhân dân quận về “Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Quận 10”, Kế hoạch số 1100/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận về “Xây dựng Thành phố xanh - Thân thiện môi trường trên địa bàn Quận 10 giai đoạn 2020-2025” gắn với thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó tập trung thực hiện các công tác trọng tâm như: chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tổ chức sắp xếp lực lượng rác dân lập, chuyển đổi phương tiện theo đúng quy định,… đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Chương trình giảm ô nhiễm và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố, cụ thể:

+ 100% chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn được thu gom, xử lý.

+ 100% cơ sở y tế có hợp đồng thu gom chất thải rắn y tế theo quy định; tăng tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được thu gom, xử lý đạt hiệu quả cao qua công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình định kỳ hằng năm tại 15 địa điểm thu gom trên toàn địa bàn quận; không để tình trạng chất thải nguy hại bỏ chung với chất thải sinh hoạt hoặc thải bỏ không đúng nơi quy định.

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chương trình giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy, hạn chế sử dụng chất thải nhựa, tăng cường tuyên truyền, vận động các các cơ sở kinh doanh túi ni lông tự hủy trên địa bàn mỗi phường, xây dựng các mô hình, công trình hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường; tăng cường mảng xanh tại nơi làm việc gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

- Tập trung đầu tư nâng cấp, chỉnh trang các khu vực công viên cây xanh tập trung tại các Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Phường 15; công viên Z756, công viên Vườn Lan, Công viên 436 đường Ba Tháng Hai, Phường 12; công viên D1, D8 tại khu đất 332-334 Tô Hiến Thành, Phường 14; góp phần tăng tỷ lệ diện tích cây xanh gắn với thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng “Quận 10 xanh - thân thiện môi trường”.

- Để đảm bảo cho việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận theo đúng chủ trương thành phố, giao Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng nội dung kế hoạch tổ chức, sắp xếp hoạt động rác dân lập và chuyển đổi phương tiện thu gom theo đúng quy định. Đảm bảo các đường dây rác dân lập có phương tiện thu gom rác đạt chuẩn theo quy định.

- Tập trung vào công tác tuyên truyền đảm bảo 100% người dân được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường, tờ rơi tuyên truyền được cung cấp đến từng hộ dân trên địa bàn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân 15 phường triển khai Phiếu cung cấp thông tin đến từng người dân được biết, 76% hộ dân trên địa bàn ký cam kết nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường, trong đó 100% hộ mặt tiền ký và thực hiện theo cam kết.

- Vận động người dân cùng tham gia thực hiện tổng vệ sinh hằng tuần, thu gom rác phát sinh tại vỉa hè, gốc cây, miệng cống, giữ gìn môi trường xung quanh khu vực nhà, trồng và chăm sóc cây xanh,…góp phần tạo cảnh quan tại các khu dân cư luôn xanh - sạch - đẹp; chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận đảm bảo công tác vệ sinh tại các điểm tập kết, thu gom và vận chuyển rác đúng lộ trình và thời gian đề ra, hạn chế tình trạng ùn ứ rác tại các điểm hẹn lấy rác; phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị, Công an quận và Ủy ban nhân dân 15 phường tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh môi trường nơi công cộng.

- Thực hiện lắp đặt camera ghi hình để làm cơ sở phát hiện hành vi vi phạm, thường xuyên cập nhật, đổi mới ứng dụng “Quận 10 online”, đường dây nóng, trang thông tin điện tử để kịp thời ghi nhận và giải quyết triệt để 100% phản ánh của người dân về tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

- Xây dựng phương án lắp đặt 109 thùng rác công cộng 02 ngăn và khảo sát, thiết lập chuỗi nhà vệ sinh công cộng trên 10 tuyến đường văn minh, mỹ quan, đô thị của quận; tăng cường thêm 01 lượt quét ca ngày tại 03 tuyến đường điểm Ba Tháng Hai, Ngô Gia Tự và Nguyễn Tri Phương nhằm giữ gìn vệ sinh tại các nơi công cộng và tuyến đường trên địa bàn quận.

2.2.5. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân

- Tập trung lãnh đạo, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đưa Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả gắn kết với việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, Chương trình “Chống rác thải nhựa”, “Xây dựng thành phố xanh - thân thiện môi trường giai đoạn 2020-2025”,… góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị tại từng cộng đồng dân cư.

- Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đẩy mạnh đấu tranh đẩy lùi các hủ tục, hành vi bạo lực, gây rối trật tự công cộng, phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm, tệ nạn mại dâm, ma tuý, cờ bạc,… làm cơ sở nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị. Nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng văn hóa để truyền bá tư tưởng, văn hóa độc hại.

- Xây dựng các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với triển khai Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về “Ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020-2025”, nhất là chất lượng danh hiệu “Phường văn minh đô thị”, “Khu phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, không có tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc,…), vi phạm trật tự kỷ cương, mỹ quan đô thị, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài tại các địa phương, khu dân cư, cơ quan, đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa. Tiếp tục thực hiện xây dựng 10 tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị cấp thành phố và quận, tạo chuyển biến về trật tự, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

- Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chuẩn các danh hiệu văn hóa giai đoạn 2020- 2025 do Thành phố ban hành để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, mỹ quan đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân tại địa phương.

- Phát huy hiệu quả hoạt động các Nhà văn hóa, mô hình, điểm sáng văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của Nhân dân; tạo điều kiện phát triển loại hình hoạt động văn hóa lành mạnh đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí của Nhân dân (karaoke, sân khấu kịch, biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim,…), đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cơ sở kinh doanh dịch vụ núp bóng, trá hình, có biểu hiện tệ nạn xã hội.

- Rà soát, triển khai thực hiện phương án kiện toàn, sắp xếp lại cơ sở vật chất, hoạt động các Nhà văn hóa phường trên cơ sở tiêu chí Trung tâm văn hóa - thể thao phường theo Thông tư 14/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, Trung tâm Thể dục, Thể thao và các Nhà văn hóa phường: thực hiện sắp xếp, kiện toàn, đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, nâng chất hoạt động các Nhà văn hóa phường, tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng cơ bản nhu cầu tập luyện, sinh hoạt văn hóa, thể thao của Nhân dân địa phương; xây dựng, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi, hội diễn, liên hoan hằng năm gắn với các hoạt động kỷ niệm, lễ hội truyền thống, sự kiện chính trị; phát huy vai trò Ban chủ nhiệm các Nhà văn hóa phường trong việc duy trì, tổ chức hoạt động phong trào tại cơ sở và phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của Nhân dân địa phương.

- Hoàn thiện hạ tầng kết nối đầu tư khu vực xung quanh Trung tâm Văn hóa Hòa Bình khu B5, C30 (đường xá, công viên, cây xanh,...) theo quy hoạch tạo có sự kết nối với các công trình khác khi đưa vào khai thác để tăng phần tiện ích phục vụ văn hóa mang tính không gian đa dạng, cộng đồng.

- Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại quận trong quá trình lập hồ sơ, triển khai các dự án lĩnh vực văn hóa, thể thao; chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng thành phố trong việc kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện về cơ chế, đẩy nhanh công tác kêu gọi xã hội hóa sửa chữa, khai thác tổ chức các hoạt động tại Nhà hát Hòa Bình, rạp Vườn Lài, các thiết chế thể dục, thể thao của quận. Phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng Trung tâm Văn hóa Hòa Bình tại khu C30 trong năm 2020; mời gọi đầu tư liên doanh, liên kết khai thác hiệu quả mặt bằng tại Trung tâm Văn hóa Hòa Bình mới, hình thành sân khấu du lịch tại Nhà hát Hòa Bình.

2.2.6. Phát triển sâu, rộng phong trào thể dục, thể thao quần chúng, góp phần nâng cao thể chất và sức khỏe cho Nhân dân

- Nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục, thể thao. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ, triển khai các dự án cải tạo, xây dựng mới các thiết chế thể thao và chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng thành phố trong việc tạo điều kiện, đẩy nhanh công tác kêu gọi xã hội hóa đầu tư các thiết chế thể thao trên địa bàn Quận (câu lạc bộ bơi lặn Nguyễn Tri Phương, sân bi sắt tại lô B7-C30, Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương,…). Tiến hành mời gọi đầu tư theo hướng xã hội hóa các thiết chế, từng bước nâng cấp các cơ sở vật chất, hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận theo hướng văn minh, hiện đại.   

- Hoạt động giáo dục thể chất và phát triển phong trào thể dục, thể thao trong trường học: Lãnh đạo Trung tâm Thể dục thể thao chủ động có kế hoạch hoạt động hằng năm, phối hợp với các ban, ngành, Ban giám hiệu các trường học, Ủy ban nhân dân 15 phường để hướng dẫn và phát triển câu lạc bộ một số bộ môn như: bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, bóng ném,… nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả các thiết chế thể thao của Quận và của các trường, qua đó tập hợp các vận động viên năng khiếu, cung cấp lực lượng cho đội tuyển của Quận, Thành phố và quốc gia. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình “Bóng đá học đường” do Thành phố triển khai. Hằng năm, tổ chức các giải thể thao học sinh, Hội khỏe Phù Đổng các cấp, phối hợp với ngành thể dục thể thao để tạo khí thế và tuyển chọn vận động viên năng khiếu.

- Đầu tư, phát triển phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn quận (thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao):

+ Đầu tư có trọng điểm, chất lượng cho tham gia thi đấu thể thao thành tích cao, củng cố và phát triển những môn thể thao thành tích cao, trước hết tập trung đầu tư trọng điểm các môn thể thao truyền thống, thế mạnh của quận nhiều năm qua trong hệ thống thi đấu Olympic: Bóng rổ, Bóng ném, Bóng đá Futsal, Bơi Lặn, Cầu lông, Cử tạ, Điền kinh, Taekwondo, Karatedo, Boxing, Judo…, vươn lên là môn chủ lực, đủ sức cạnh tranh với các quận, huyện khác trong thành phố và quốc gia.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, dành kinh phí và quỹ đất cho công tác thể dục, thể thao; triển khai thực hiện tốt Chương trình sức khỏe Việt Nam và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam tại Quận 10 giai đoạn 2016 - 2020.

+ Động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”,  “Toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước” gắn với hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, qua đó kêu gọi mọi người tích cực luyện tập thể dục, thể thao, đồng thời mỗi người có trách nhiệm là hạt nhân vận động gia đình, người thân, bạn bè lựa chọn cho mình một hình thức tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện sức khỏe để tập luyện hằng ngày.

 + Trung tâm thể dục, thể thao quận tăng cường phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và 15 phường đẩy mạnh công tác quản lý, định hướng, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu niên, học sinh, lực lượng vũ trang, người cao tuổi,…. Phấn đấu đến năm 2025, số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên từ đạt 35% trên tổng số dân; số gia đình luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt từ 50% trở lên trên tổng số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa hằng năm; 100% số trường học trực thuộc quận thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất theo quy định; số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt 95% tổng số học sinh các cấp; có từ 80% trở lên số trường Tiểu học, Trung học cơ sở có câu lạc bộ thể dục, thể thao và thường xuyên tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa cho học sinh; 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trong nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành văn hóa, thể dục, thể thao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển ngành văn hóa, thể thao trong giai đoạn hiện nay.

2.2.7. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội cho Nhân dân

- Đẩy mạnh hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các đơn vị và khu dân cư. Thường xuyên củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, các lực lượng tuần tra, kiểm tra ở cơ sở; tăng cường công tác bảo vệ an toàn phòng chống cháy, nổ, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thông tin về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm trong Nhân dân. Xây dựng và duy trì 15 phường đạt phường cơ bản không còn tệ nạn ma túy, mại dâm; chuyển hóa các trọng điểm về ma túy tại phường 12, 13, 15.

- Lãnh đạo lực lượng Công an chủ động thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đối tượng hình sự; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Tập trung đấu tranh, triệt phá các nhóm tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm ma túy;…. Đồng thời, đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái; góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Khai thác, phát huy có hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh và hệ thống camera an ninh phục vụ công tác quản lý địa bàn, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại các khu dân cư, tuyến đường, tuyến hẻm, góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Quận ủy

- Tổ chức quán triệt, chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 15 phường xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo duy trì nề nếp, thường xuyên chế độ giao ban định kỳ của các Ban Chỉ đạo gắn với các nhiệm vụ của Chương trình, thông qua đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo và cơ sở.

- Thành lập Tổ công tác theo dõi, tham mưu tổ chức thực hiện chương trình. Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện tại Quận và cơ sở.

- Có chủ trương, tạo điều kiện về nguồn lực, cơ chế để thực hiện Chương trình trên cơ sở quy định pháp luật, vận dụng phù hợp với thực tế địa phương để kịp thời chỉ đạo, định hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để việc thực hiện Chương trình đảm bảo xuyên suốt, hiệu quả.

- Nâng cao trách nhiệm của Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong việc theo dõi, chỉ đạo các phường phụ trách; trách nhiệm của các phòng, ban, Mặt trận - đoàn thể trong hỗ trợ, định hướng các phường thực hiện các chỉ tiêu về “Giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân”; hằng năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Quận ủy và có thông tin về cơ quan Thường trực Chương trình Giảm nghèo bền vững của quận.

2. Hội đồng nhân dân quận, phường

Tổ chức giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình tại Quận và cơ sở, tập trung là Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025 để có kế hoạch giám sát, ban hành nghị quyết chuyên đề để Ủy ban nhân dân quận - phường có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện các chính sách nâng cao đời sống cho Nhân dân trên địa bàn quận.

3. Ủy ban nhân dân quận

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong cả nhiệm kỳ và xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hằng năm gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm; tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện của các phòng, ban chức năng để chỉ đạo kịp thời, phát huy sự năng động, hiệu quả của các bộ phận tham mưu trong công tác thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp nói riêng và các công trình xây dựng khác phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt văn hóa… trên địa bàn dân cư.

- Ủy ban nhân dân quận - phường tham mưu cấp ủy đảng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hằng năm và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết kết quả thực hiện chương trình khi kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận

Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - phường quán triệt trong đoàn viên, hội viên và các giới, các tầng lớp nhân dân nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, thực hiện có hiệu quả chủ trương an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận - phường; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các giới Nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình. Đồng thời, thường xuyên đổi mới phương thức vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp các giới, quần chúng Nhân dân, người lao động đến với tổ chức Đoàn, Hội thông qua tổ chức các phong trào, loại hình giáo dục, văn hóa, thể thao, rèn luyện thể chất, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của tổ chức để góp phần xây dựng Quận 10 ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.

5. Các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, ban ngành

- Lãnh đạo quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong Nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình để tổ chức thực hiện giai đoạn 2020 - 2025 và lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm trên cơ sở phát huy tốt vai trò tham mưu tổ chức và phối hợp thực hiện./.

In Đánh dấu và chia sẻ