24 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hẻm ≤ 12m Phường 13 Quận 10

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành, Quy hoạch lộ giới hẻm | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 06/12/2023 | Số lần xem: 1689
In Đánh dấu và chia sẻ