24 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Công văn về quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu, chấp hành, nghiêm chỉnh về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông

Chuyên mục: Thông tin chỉ đạo, điều hành, Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 02/01/2024 | Số lần xem: 1018
In Đánh dấu và chia sẻ