24 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM - LƯỚI AN SINH XÃ HỘI NGÀY CÀNG ĐƯỢC CỦNG CỐ VÀ MỞ RỘNG

Chuyên mục: Thông tin Kinh tế - Xã hội, Thông tin cần biết | Người đăng: Nguyễn Tiến Lâm | Ngày đăng: 04/03/2024 | Số lần xem: 603

Năm 2023, cả nước đã có khoảng: 18,26 triệu người tham gia BHXH đạt 39,25% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó khoảng 1,83 triệu người tham gia BHXH tự nguyện đạt 3,92% lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi (vượt 1,42% mục tiêu đến năm 2025 tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương); 14,7 triệu người tham gia BHTN đạt gần 31,6% LLLĐ trong độ tuổi.

In Đánh dấu và chia sẻ