24 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

QUẬN 10 HOÀN THÀNH THỰC HIỆN SẮP SẾP KHU PHỐ THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chuyên mục: Cải cách hành chính | Người đăng: Nguyễn Vinh Đoàn | Ngày đăng: 17/05/2024 | Số lần xem: 391
In Đánh dấu và chia sẻ